Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Влечугите в България

Влечугите в България

Мнениеот sasin » Чет Фев 14, 2008 1:20 pm

На територията на България се срещат постоянно 32 вида Влечуги. Сред тях са 4 вида костенурки, представители на 2 семейства, 15 вида змии от 4 семейства и 13 вида гущери от 4 семейства. Освен тях два вида змии (степна усойница и аспида) не са наблюдавани от 30-те години на 20 век и се смятат за изчезнали в България, а от два вида морски костенурки (зелена морска костенурка и карета) са намирани само отделни екземпляри, случайно навлезли в Черно море през Босфора.

Най-скоро откритият вид е черновратата стрелушка, която е регистрирана за пръв път на територията на страната през 1979. Съществува известна възможност в бъдеще да бъдат наблюдавани и видовете Eremias argutas (гущер, срещащ се в Северна Добруджа) и Vipera xanthina (отровна змия, срещаща се в Беломорска Тракия).

Списък на видовете:

Разред Squamata -- Люспести
  Подразред Serpentes -- Змии
  * Семейство Boidae -- Боидни (Лъжекраки)
   род Eryx -- Пясъчни бои (Змии пясъчници)
    - Eryx jaculus -- Пясъчна боа (Змия пясъчница, Турска боа)
  * Семейство Colubridae -- Смокообразни (Смокове)
   род Coronella -- Медянки
    - Coronella austriaca -- Медянка
   род Elaphe -- Пъстри смокове
    - Elaphe longissima -- Смок мишкар
    - Elaphe quatuorlineata -- Ивичест смок (E. q. quatuorlineata) и Пъстър смок (E. q. sauromates)
    - Elaphe situla -- Леопардов смок
   род Malpolon -- Вдлъбнаточели смокове
    - Malpolon monspessulanus -- Вдлъбнаточел смок
   род Natrix -- Водни змии
    - Natrix natrix -- Жълтоуха водна змия (Обикновена водна змия)
    - Natrix tessellata -- Сива водна змия (Дългоглава водна змия)
   род Telescopus -- Котешки змии
    - Telescopus fallax -- Котешка змия
  * Семейство Typhlopidae -- Червейници
   род Typhlops -- Змии червейници
    - Typhlops vermicularis -- Змия червейница
  * Семейство Viperidae -- Отровници
   род Vipera -- Усойници
    - Vipera ammodytes -- Пепелянка
    - Vipera aspis -- Аспида (Каменарка)
    - Vipera berus -- Усойница
    - Vipera ursinii -- Степна усойница (Остромуцунеста усойница, Урсиниева усойница)
  Подразред Sauria -- Гущери
  * Семейство Anguidae -- Слепоци
   род Anguis -- Слепоци
    - Anguis fragilis -- Слепок (Крехар)
   род Ophisaurus -- Змиегущери
    - Ophisaurus apodus -- Змиегущер (Жълтокоремен гущер, Жълтокоремник)
  * Семейство Gekkonidae -- Геконови
   род Cyrtopodion
    - Cyrtopodion kotschyi (Cyrtodactylus kotschyi) -- Балкански гекон (Нощен гущер)
  * Семейство Lacertidae -- Същински гущери (Гущерови, Гущери)
   род Lacerta -- Гущери
    - Lacerta agilis -- Ливаден гущер
    - Lacerta praticola -- Горски гущер
    - Lacerta trilineata -- Ивичест гущер
    - Lacerta viridis -- Зелен гущер
    - Lacerta vivipara -- Живороден гущер (Планински гущер)
   род Ophisops -- Змиеоки гущери
    - Ophisops elegans -- Змиеок гущер
   род Podarcis -- Стенни гущери
    - Podarcis erhardii -- Македонски гущер
    - Podarcis muralis -- Стенен гущер
    - Podarcis taurica -- Кримски гущер
  * Семейство Scincidae -- Сцинкови
   род Ablepharus -- Късокраки гущер
    - Ablepharus kitaibeli -- Късокрак гущер
Разред Testudines -- Костенурки
  * Семейство Cheloniidae -- Морски костенурки
   род Caretta -- Карети
    - Caretta caretta -- Карета
   род Chelonia -- Морски костенурки
    - Chelonia mydas -- Зелена морска костенурка (Ядлива морска костенурка)
  * Семейство Emydidae -- Блатни костенурки
   род Emys -- Европейски блатни костенурки (Обикновени блатни костенурки)
    - Emys orbicularis -- Европейска блатна костенурка (Обикновена блатна костенурка)
  * Семeйство Bataguridae -- Азиатски речни костенурки
   род Mauremys --
    - Mauremys rivulata -- Каспийска блатна костенурка
  * Семейство Testudinidae -- Сухоземни костенурки (Костенурки)
   род Testudo -- Обикновени костенурки
    - Testudo graeca -- Шипобедрена костенурка
    - Testudo hermanni -- Шипоопашата костенурка
Източници: Бешков, Владимир; Кръстьо Нанев (2002). „Земноводни и влечуги в България“. Пенсофт. ISBN 978-954-642-147-0.
офис без хартия е химера в болното въображение на консултантите по фирмено управление
sasin
Пчела майка
 
Мнения: 1190
Регистриран на: Вто Окт 23, 2007 2:51 am

Re: Влечугите в България

Мнениеот zoomaniak » Пет Фев 15, 2008 10:59 am

Хубава информация. Има един трик - да направиш латинското наименование на животното линк към снимките при чичо Гугъл...

Демо:

род Elaphe -- Пъстри смокове
- Elaphe longissima -- Смок мишкарт
Опитвам се да овладея Хаоса.
zoomaniak
Пчела работник
 
Мнения: 11303
Регистриран на: Пон Май 17, 2004 4:52 pm

Re: Влечугите в България

Мнениеот zoomaniak » Пет Фев 15, 2008 11:00 am

Демо на трика:

[url=тук сложете адреса]sasin[/url]
Опитвам се да овладея Хаоса.
zoomaniak
Пчела работник
 
Мнения: 11303
Регистриран на: Пон Май 17, 2004 4:52 pm


Назад към Общ форум