Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Лимфома(лимфосаркома) при кучето

Лимфома(лимфосаркома) при кучето

Мнениеот meri » Пет Сеп 05, 2014 2:10 pm

Изображение Изображение

Лимфома- това е разновидност злокачествен тумор, засягащ предимно лимфната система на организма.
Лимфната система се състои от лимфни възли, обединени от система малки съдове. Тя е важна част от имунната система, играеща основна роля в защитата на организма против инфекции. Главен компонент на имунната система са лимфоцитите, един от видовете кръвни клетки. При лимфосаркома "туморните" лимфоцити се делят неограничено, техните потомци се заселват в лимфните възли и/ или различните вътрешни органи, предизвиквайки нарушение на нормалната им работа.

Понятието лимфосаркома обединява повече от 30 заболявания, различни със своите клинични прояви, протичане и прогноза.

Това системно заболяване засяга както лимфните възли и костния мозък, така и различни органи и тъкани. Заболяването често се среща при животните. На заболяването са подложени кучетата на възраст от 2 до 9 години. При котките боледуват предимно младите животни (1-2 г), по-рядко 6-9 години.

Етиологията на това заболяване при кучетата не е установена точно. Отбелязва се наследствена предразположеност към заболяването. Дискутира се развитието на имунодефицитно състояние, например, на фона на продължителен прием на кортикостероидни препарати или продължително тотално облъчване на животните. Вирусната теория на развитието на това заболяване все още се дискутира.

Причините за възникване на лимфома до сега не са известни, но се отбелязва породна предразположеност:
Басетхаунд, боксер, ротвайлер, санбернар, кокер-спаниел, ерделтериер, златен ретривър.

Клиничните прояви на заболяването са различни и зависят от анатомичната форма на лимфомите, системите, въвлечени в процесите на заболяването и стадиите на процеса. От общите клинични симптоми се отделят нарастваща кахексия, анорексия, хипертермия, увеличение на лимфните възли, жажда, диария, повръщане, потъмняване на козината, кожни промени.

Диагностиката на заболяването включва клиничен преглед с палпация на повърхностните лимфни възли и органи на коремната кухина, морфологично изследване на тумора, клиничен анализ на периферната кръв, биопсия на костен мозък. Като допълнителни методи на изследване се прилагат рентген на органите на гръдния кош, УЗИ на коремната кухина и имунологично изследване.

Съществува анатомическа класификация, която в зависимост от локализацията на поражението, подразделя лимфосаркомите на следните форми: мултицентрична, медиастинума, храносмилателна, кожна и екстранодална. При кучетата най-често се срещат множествената, медиастинална форма, кожна форма на заболяването.

Мултицентрична форма- характеризира се с генерализиране и безболезнено увеличение на лимфните възли със запазване на тяхната подвижност, в по-късните стадий с присъединяване на хепато-сплено- мегалия.

Медиастинална форма- клинично се проявява в цианоза на лигавиците, кашлица, задух, дисфагия, приглушен сърдечен импулс, което може да бъде обусовено от плеврален излив.

Основен метод на диагностика е рентгеновото изследване на кухината на гръдния кош, където може да се открие увеличение на медиастиналните и/ или ретростералните лимфни възли, наличие на туморен плеврит.

Храносмилателна форма- клинично се проявява с рязка загуба на тегло, увеличение обема на корема, диария, повръщане, кахексия, анорексия, дехидратация. При палпация на коремната кухина се определя туморния конгломерат, удебеляване на чревната линия, увеличение на далака.

Кожна форма- може да се проявява различно: от множествени кожни образования до язвени поражения на кожата или мокрещи екземи. Повърхностните лимфни възли могат да бъдат въвлечени в заболяването в по-късен стадий.

Екстронодална форма- предполага първоначлното поражение на лимфоидния орган. Клиничните прояви непряко зависят от засегнатия орган. Най-чести локализации са:

- Очите- увеити, роговични хеморагии и хифема (кръвоизлив в предната камера на окото).

- Лигавицата на носа- нарушение контурите на носа, серозен/и секрети от носа.

- Бъбреци- реномегалия, бъбречна недостатъчност.

- ЦНС- слабоумие, припадъци и парализа.

- Сърце- аритмии, ортостатичен колапс.

Клиничната класификация в зависимост от разпространеността на процеса, предвижда 5 стадия на заболяването.
При стадий 1-4, процеса има локализиран или местно- разпространен характер, а при 5 стадий- генерализиран характер с поражение на костния мозък, което започва заедно с нормалните клетки кръв да произвежда туморни клетки.

Прогнозата на заболяването непряко зависи от стадия на процеса, а също от наличието на вторичните признаци на интоксикация, включващи бърза загуба на тегло, частична или пълна интоксикация, и необяснимо периодично повишаване на температурата.

За точна оценка на състоянието и прогнозирането е важно да се имат предвид функционалното и визуалното състояние на черния дроб и далака. Поражението на черния дроб се оценява въз основа на увеличения размер на органа, откриване в паренхима на възлови обрзования, повишен показател на алкална фосфатаза в серума на кръвта и промени в нивото АЛТ и/ или АСТ в серума. Поражението на далака се оценява въз основа на увеличението на органа чрез палпация и промените, открити чрез метода на визуализация.

Лабораторна диагностика

Клиничен анализ на кръв- в повечето случаи не се наблюдава промяна в кръвната картина. Числеността на левкоцитите може да бъде нормална, понижена или повишена, аномалните клетки в циркулиращата кръв се откриват само в редки случаи. Понякога се наблюдава умерена анемия, отразяваща хроничното заболяване. При значителна инфилтрация на костен мозък е възможно тежко нарушение на кръвообразуването, водещо до анемия, левкопения, тромбоцитопения, левкемия.

Биохимичните промени на серума в кръвта са органоспецифични и зависят от съществуващите усложнения в този или друг орган.

Кръвните анализи показват общите промени. И само в някои случаи (в последния стадий на процеса) могат да се открият незрели клетки и признаци на атипия дори в общия кръвен анализ. Прогнозата за такива животни е неблагоприятна.

Цитология- това е анализ на отделни клетки или малки групи клетки, взети от повърхността на тумора от различни изливи или чрез пробиване на тумора.
Цитологията се провежда често, тъй като това е просто, бързо и от анализа на отделните клетки може да се получи достатъчно значима информация. Тя позволява да се определи доброкачествен или злокачествен е тумора, в някои случаи неговата видова принадлежност. Това изследване позволява да се разделят туморите на хистогрупата(например, да се различи карцином от сарком).

Цитологията е достатъчно прост и бърз метод за диагностика. Резултатите могат да бъдат готови за един ден, за разлика от хистологията, времето за провеждане на която е около 10-14 дни.

Техниката е проста: провежда се тънкоиглена пункция със спринцовка, в която се създава разредено пространство чрез издърпване на буталото. В бъдеще съдържанието от иглата се поставя на предметно стъкло. Това е аспирационна биопсия. Тя се провежда без седиране на животното. Положителния резултат от цитологията е достатъчен за назначаване на лечение.

Но трябва да помните, че клетките в цитологичните препарати не могат да имат никакво отношение към своето обкръжение вътре в тумора на неговата архитектоника. За това в съмнителни случаи и случаите, когато е необходимо да се знае пълната информация за тумора, се изпълнява хистология.

Хистологията се изпълнява при невъзможност за пункция (труднодостъпни места) или във връзка със сложността за интерпретация на резултатите. Тя се осъществява при необходимост да се определи типа лимфосаркома и степента на злокачественост. В зависимост от мястото на взетия материал процедурата се провежда под седация или наркоза.

В някои случаи се провежда пункция на костния мозък (под наркоза).

Лечение

Важно е да се знае, че без лечение средната продължителност на живот е 2-3 месеца от поставяне на диагнозата. Заболяването не се лекува. Целта на лечението е достигане на ремисия и нейното продължаване на максималния срок, а при рецидив- достигане на нова ремисия с използване на нова схема на лечение (химиотерапия). Ефективността на лечението и продължителността на ремисията зависят от възрастта на пациента (колкото е по-младо животно, толкова е по-добра прогнозата) и общото състояния (стадия на процеса).
В повечето случаи лечението има смисъл.

Основен метод на лечение е химиотерапията. Трябва да помните, че лимфомата се отнася към неизлечимите патологии, и целия комплекс лечебни мероприятия в по-голяма степен са насочени към подобрение качеството на живот и увеличение на неговата продължителност. Химиотерапията може да бъде използвана като основен способ на лечение или може да бъде допълнена с други методи, такива като оперативно лечение или лъчева терапия, в зависимост от локализацията на процеса и максималния обем туморна маса, степента на разпространеност на тумора(стдаия на процеса), морфологичен вариант и агресивност на протичане, наличие или отсъствие на интоксикация, индивидуална прогноза, първична резистентност към химиотерапията.

Монохимиотерапията не е достатъчно ефективна и не се използва. Изключение са животните с изразени признаци на интоксикация, при които има риск за развитие на тежки странични ефекти при провеждане на комбинираното химиотерапевтично лечение. Препарата трябва да се избира в зависимост от спектъра на токсичния му ефект.

Лъчевата терапия се използва като палиативно лечение или при 1-2 стадий в комбинация с химиотерапията.

Оперативния метод на лечение също има палиативен характер и се прилага при състоянията, пречещи на нормалното функциониране на организма- непроходимост, голям обем туморна маса, кръвозагуба в резултат на обемно образование.

Продължителността на живот при лечение е различна и може да варира от няколко месеца до няколко години.

Лимфосаркома на устните
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


http://www.vet.purdue.edu/pcop/canine-l ... search.php

http://www.merckmanuals.com/vet/circula ... phoma.html

http://www.vetcancerspecialists.com/res ... phoma.aspx

http://www.biocontrol.ru/
http://www.bkvet.ru/l
http://www.biovetlab.ru/
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10389
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Назад към Кучета