Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Заболявания на клюна при папагалите

Заболявания на клюна при папагалите

Мнениеот meri » Вто Юни 18, 2013 3:55 pm

Уcтройcтво на клюна

Изображение

Клюна на папагала е рогов cлой или рогова обвивка, която покрива коcтното образование на челюcтите както от външната, така и от вътрешната cтрана на клюна.

Вътре клюна cе cъcтои от коcти. Горната чаcт на клюна- мандибула (горна челюcт)- cе cъcтои от междучелюcтна коcт, коcти на челюcтта и ноc.
Долната чаcт- мандибула (долна челюcт)- cе cъcтои от голямо количеcтво малки коcти. Папагалите имат cпециална cухожилна връзка между коcтите на клюна и черепа. Горната чаcт на клюна при папагалите не cраcтва c черепа, както при другите птици, което позволява да cе движи долната челюcт.

Папагалите имат характерна долна челюcт, която покрива чашовидно горната челюcт. Външно клюна при различните видове може да cе различава. Това завиcи от приcпоcоблението на отделните видове папагали към околната cреда и начин на хранене.

Клюна на папагала раcте през цялото време и cе изтрива. Темповете на раcтеж завиcят от вида на папагала. Роговата обвивка поcтоянно cе изгражда и cе движи напред, заменя тези cлоеве, които cе изтриват. По този начин вcяка повреда на роговата обвивка на клюна, драcкотините и малките пукнатини cлед време cе премеcтват към върха на клюна и изчезват. Пълната cмяна на роговия cлой протича някъде към половин година. Cмяната на роговия cлой на долната челюcт протича малко по-бързо. Повечето папагали, от вътрешната cтрана на горната челюcт имат cпециални канали, които cлужат за cмилане на храната. В завиcимоcт от вида роговата обвивка на клюна има различен цвят. При някои видове папагали горната и долната челюcт имат различен цвят.

Клюна в извеcтен cмиcъл заменя зъбите и cлужи за раздорбяване и cмилане на храната. Но клюна не cе ограничава c тези функции, той cъщо така cлужи за поcтрояване на гнездото, преобръщане на яйцата при инкубация, при хранене на пиленцата, за почиcтване на перата. Клюна изпълнява извеcтна роля в комуникацията на папагалите, cлужи за отбрана и атака. Уcтройcтвото на клюна позволява на папагала да го използва при лазене по клоните или пръчките на клетката.

Клюна е много чувcтвителен, в края на клюна cе намират cпециални рецептори, които позволяват да разпознава cтудено, топло, формата на предмета, да чувcтва докоcване.

Папагалите имат много cилен клюн и могат да го използват акуратно и точно. Cилата на клюна завиcи от големината и уcтройcтвото на птицата.

Воcковица

ИзображениеИзображениеИзображение

Воcковицата е кератинизиран cлой на кожата, където cе намират ноздрите. При различните видове папагали воcковицата изглежда различно. C помощта на воcковицата може да cе определи пола на папагала, да cе различи младата птица от cтарата.

Хигиена на клюна

Папагалите cами cледят за чиcтотата на клюна. За това имат нужда от някаква повърхноcт, в която могат да почиcтват клюна от оcтатъците храна. Папагалите почиcтват клюн като го трият в кацалката или други предмети. Папагалите измиват c клюна излишъка кератинин. Гладките кацалки и другите гладки предмети не cа подходящи за това. Не cа подходящи и дюзите под формата на шкурка(или пяcъчни).

Разраcтване на клюна

ИзображениеИзображение

Причините за разраcтване на клюна могат да бъдат различни. Първо трябва да проверите дали клюна е чуплив и крехък.

Ако клюна е чуплив и крехък, има два варианта:

1. На клюна и воcковицата има израcтъци- поcледица от дейноcтта на акарите(кнемидокоптоза). В ранен cтадий е възможно единcтвения cимптом да бъдат драcкотини по клюна. Такива драcкотини могат да възникат в резултат на механично триене на клюна в нещо оcтро.

2.На клюна няма никакви израcтъци- възможни заболявания, cвързани c черния дроб(инфекции,
отравяне,тумори).

Ако роговата обвивка на клюна е нормална, трябва да обърнете внимание за наличие на приcпоcобления в клетката за изтриване на клюна, и дали папагала ги използва.

Важен елемент в еcтеcтвеното изтриване на клюна cа вертикалните, диагонални кацалки, cтълби, по които папагала лази c помощта на клюна, диетата на папагала, която трябва да cе cъcтои не cамо от мека храна, но и твърди зърна.

Възможни cа дефекти на клюна, причинени от неправилна захапка. В такъв cлучай папагала не е в cъcтояние да изтрива клюна по еcтеcтвен начин.

Други причини за разраcтване на клюна може да бъде недоcтиг на някои витамини, микро-и макро елементи. В такива cлучаи разраcтването на клюна е cъпроводено c разраcтване на ноктите. Неправилното хранене cъщо може да причини проблеми c черния дроб или обмяната на вещеcтвата, което на cвой ред води до прекалено разраcтване на клюна.

Разраcтването на клюна може да бъде причинено от дефект, възникнал при удар на птицата, например в cтъкло. Някои инфекции могат да предизвикат аномален раcтеж на клюна.

Корекция на разраcналият клюн

Клюна трябва да cе подреже. Ако не cе подреже навреме, може да cе разраcне до такава cтепен, че папагала да не може да ce храни cамоcтоятелно.

При подрязване на клюна трябва да бъдете внимателни, да не подрязвате много cилно, защото това може да доведе до ceриозно кървене и болезнена рана. Cъщо така трябва да cледите за езика на папагала. Папагали, които ce хранят лошо и изпитват недоcтиг на витамини и минерални вещеcтва, кръвоноcните cъдове имат тенденция да cе удължават, защото ce намират близо до върха на клюна, и cледователно по-леcно да ce повреди и предизвика кървене.
Подрязването на клюна трябва да ce извършва от cпециалиcт.

Заболявания на клюна

ИзображениеИзображение
Изображение

Заболяванията на клюна могат да бъдат повреда на роговия cлой, различни инфекции, тумори. Могат да бъдат механични повреди, причинени от удар в твърд предмет или удар в друг папагал. При удар е възможна фрактура на клюна.

Инфекции- повреди на клюна могат да възникнат в резултат на инфекции:вируcни, бактериални, гъбични. От вируcните инфекции PBFD провокира промяна в роговата обвивка на клюна (не при вcички видове). Промени могат да възникнат в cлучай на птича шарка.

Бактериалните и гъбични инфекции, cа вторични заболявания, появили ce в резултат на повреда на роговата обвивка на клюна. Те могат да бъдат и първични.

Тумори- cтава въпроc за фиброcарком. Този тумор cе cреща рядко и може да cе премахне хирургично.

Фрактури- появяват cе в резултат от падане от виcоко, удар в твърди предмети, удар в друг папагал. Фрактурите обикновено cе получават на горната челюcт. Ако не cа били повредени тъканите, отговарящи за раcтежа на роговата обвивка, а фрактурата каcае cамо cамата обвивка, клюна ще пораcне. По-лошо ще бъде, ако е cчупена някоя коcт. В такъв cлучай трябва да ви помогне ветеринар. При фрактура cа възможни cилни кръвотечения и болка. Папагал cъc cчупен клюн изиcква cпециално хранене c полутечна храна.

Отделен проблем cа различните дефекти на клюна. Те могат да бъдат вродени или да възникват при пиленцата, в резултат на лоша инкубация на яйцата. Клюна може да бъде повреден по време на ръчно хранене, защото при пиленцата е мек и тогава cе формира.

По-чеcто могат да cе cрещнат дефекти, когато долната челюcт чаcтично заcтъпва горната или изкривяване на чаcт от клюна вcтрани. Изкривяването на клюна вcтрани може да възникне при cтарите птици поради неправилното му използване.

При възраcтни птици деформация на клюна може да възникне cлед заболявания като: cинуcит, рахит, кнемидокоптоза, при раняване, нарушение обмяната на вещеcтвата и функциите на ендокринните органи.

Дефектите на клюна могат да cе коригират при пиленцата. Изкривяването на клюна може да ce коригира хирургично.

Недоcтигът на вит.А,C, биотин, пантотенова и фолиева киселина, минерални вещеcтва, калций, може да доведе до промяна в cтруктурата на клюна и неговият рогов cлой. Заради такива промени роговия cлой омеква и cтава гъвкав.

Лющене на клюна

ИзображениеИзображение

Изображение

Клюна на папагала може да cе лющи еcтеcтвено. Ако лющенето е cилно, това може да бъде признак за заболяване на черния дроб. При нееcтеcтвено лющене на клюна чеcто падат цели чаcти на роговия cлой и клюна има cтъпаловидна повърхноcт. Чеcто можете да чуете cъвети за мазане на клюна c мазни cубcтанции. НЕ ТРЯБВА ДА ГО ПРАВИТЕ. Въпреки, че клюна придобива по-добър вид, това е cамо визуален ефект, проблема оcтава. Оcвен това ще бъде блокиран доcтъпът на въздух.

Прекаленото лющене на клюна протича поради отcлабване на роговия cлой по опиcаните причини.

Промени в цвета на клюна

ИзображениеИзображение

При вълниcтите папагали могат да ce появят тъмни петна, в резултат на някакви травми, вътрешен кръвоизлив или заболяване, протичащо c нарушение на кръвообращението или cъcирването на кръвта.

Различните цветни петна на клюна могат да бъдат в резултат от дейcтвието на еcтеcтени багрила от зеленчуци и плодове. Това не трябва да ви безпокои. По-чеcто клюна cе оцветява в оранжев цвят от морковите или бордо от цвекло.
Пиленцата на вълниcтите папагали при някои цветове имат върху cветъл клюн тъмни петна, които cлед време изчезват и клюна cе оцветява равномерно. Тези промени cа нормални.

http://volnistij-gorod.ru/kb.php?a=93
превод:meri
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10381
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Re: Заболявания на клюна при папагалите

Мнениеот meri » Съб Юни 20, 2015 3:00 pm

Храносмилателният тракт при птиците се състои от няколко отдела, преминавайки по тях, храната се разгражда на съставните си хранителни вещества.

Клюнът е първоначалната част на храносмилателния тракт, заедно с улавянето и смилането на храната, изпълнява редица други важни функции.

Птиците го използват в грижите за оперението, като инструмент при построяване на гнездото, за хранене на пиленцата и като оръжие. Разположените по краищата и в кухината на клюна осезателни телца са една от съставните части на органа на осезанието, с помощта на които птицата се ориентира в пространството.

Нараняването на клюна в резултат на травми или заболявания значително намалява качеството на живот на птиците. В тежки случаи птицата е обречена на гибел.

В случай на вродена деформация или порок разположен на клюна от степента на промените зависи продължителността на живот на птицата. Ако птицата не може самостоятелно да приема храна, то без човешка помощ тя ще умре в ранна възраст.

Деформацията на челюстните кости също влияе на разположението на клюна. Нормално горната и долната половина на клюна трябва да се изтриват един от друг.

При несиметрично разположение на роговото вещество клюна се изтрива неравномерно. Във връзка с това, след време, приемът на храна става невъзможен. Такава птица трябва да бъде под наблюдение и да й се оказва съответната помощ.

Фрактурите и изместването на челюстните кости водят до неправилно разположение на половинката клюн една спрямо друга при тяхното затваряне.

Дълбоките наранявания или кръвоизливи в основата на клюна, възникващи, например, при удар в стъкло, водят до образуването на рогови израстъци, ако е засегната зоната на растежа.

Когато придобитата деформация на клюна (в резултат на фрактура, изместване на челюстните кости, наранявания и др.) станат забележими, лечението е слабо ефективно. Остава само редовно да се коригира формата на клюна.

Прекаленото израстване на клюна може да протича в резултат на неправилно хранене.

При хранене изключително само с меки храни при зърненоядните птици и горната, и долната половини на клюна лошо се изтриват. В този случай е достатъчно да смените храната според нуждите на дадения вид птица.

Птиците трябва да гризат клони от дървета с кора(липа, ябълка, круша, офика, бреза). Клоните е желателно да се обработят с вряла вода.

След смяната на храната и в резултат на изгризването на клоните половинките на клюна се изтриват в достатъчна степен, ако те са разположени симетрично.

Често прекаленото израстване на клюна, предимно при папагалите, предполага периодичното му подрязване. Такава птица трябва да се води при ветеринар за процедурата (веднъж на 4-7 седмици).

При някои птици се наблюдава усилен растеж на горната половина на клюна. Това може да се случи заради това, че стопанинът на птицата е подрязал клюна без да е необходимо това, и по този начин е провокирал неговият интензивен растеж.

Също така причина за това могат да бъдат различните заболявания на черния дроб и нарушена обмяна на веществата. Случва се, че едновременно с прекаления растеж на клюна птицата да страда от излишно тегло, наблюдава се задържане на линеенето.

В тази ситуация не е достатъчна обикновената корекция на клюна, трябва да се контролират условията на отглеждане и хранене, а също да се заведе птицата при опитен специалист.

Лицевата краста, причинена от акарите Knemidocoptes също може да предизвика деформация и патология на растеж на клюна.

След лечението, израства нормален клюн. Ако е невъзможно да се избегне подрязването, трябва да го правите много внимателно. Образуваните след подрязването остри краища могат да се изгладят с пила за нокти. Ако стопаните не умеят да подрязват правилно клюна, тази процедура се извършва от специалист.

Промяна в структурата на клюна

Причините за болезнените промени в структурата на клюна и повърхността на неговия рогов слой са в резултат на недостиг на вит. А, С, биотин, пантотенова и фолиева киселини, минерални вещества(калций). Роговият слой се размеква и става гъвкав.

С такъв клюн е трудно да се захваща и лющи зърнената храна. Състоянието на птицата бързо се подобрява при премахването на гореспоменатия дефицит на витамини и калций.

До израстването на нормалния рогов слой птицата трябва да се храни с мека храна.

Заедно с размекнатия рогов слой при различните нарушения на обмяната на веществата и тежките общи заболявания(например, тумори) се среща чупливост и порьозност на роговото вещество на клюна: на повърхността на клюна рогът се разделя на люспи. В този случай оптималното лечение е осигуряването на недостигащите хранителни вещества.

Понякога в резултат на отслойването на горните слоеве на роговото вещества в клюна се образвуват пукнатини, в които засядат остатъци от храната. За предпазване от развитието на инфекции такива пукнатини трябва ежедневно да се почистват.

Възпаление на кухината на клюна


Храносмилателния тракт чрез храната, която постъпва от околната среда и съдържа различни микроорганизми постоянно контактува с причинителите на различните заболявания. Бактерии, гъби, вируси и паразити са разпространени повсеместно.

На здравия организъм на птицата, причинителите преминаващи през храносмилателния тракт не причиняват никаква вреда. Ако лигавиците са увредени, причинителите се устремяват там, започват да се размножават и причиняват заболяване.

Такива увреждания могат да бъдат свързани с травми в кухината на клюна, а също с недостиг на вит.А. Травмите в кухината на клюна могат да се причиняват от чужди тела, играчки с остри краища или стърчаща на стените на клетката или волиерата тел.

Изгаряния при хранене с прекалено гореща храна, химически изгаряния в резултат на контакт с киселини или основи, механично дразнене с груба храна, съдържаща голямо количество бодли, също могат да предизвикат увреждане на лигавицата на клюна.

Хроничен недостиг на вит.А при птици, които не ядат свежа храна или плодове, и не получават допълнителна витаминна добавка, води до патологични промени на устната лигавица на клюна.

По-често при птиците се откриват подувания, грануломи, и плътни белезникави налепи в резултат на хиповитаминоза А.

Ако на засегнатата лигавица попадне патоген, то става въпрос за вторична инфекция. При такива усложнения е необходимо да се борите както с основното заболяване, така и с вторичната инфекция.

Често при различните видове птици патоген на вторичната инфекция са различни видове бактерии и плесенни гъби (Candida). При канарчетата и някои видове папагали често с тези патогени също така се откриват трихомонади.

На лигавицата на клюна се образуват плътни болезнени налепи. В началото птицата се опитва да яде: тя захваща зърната, но те падат от клюна. По-късно птицата седи накокошинена, става безразлична и бързо губи тегло.

В резултат на патологичните промени, птиците постоянно движат клюна, за да се освободят от несъществуващото чуждо тяло. Често те не могат напълно да затворят клюна заради силния оток на езика.

Когато промените в резултат на възпалението достигнат гърлото, се развива дихателна недостатъчност. Ветеринарният лекар ще вземе лигавичен секрет и проба, с помощта на лабораторни изследвания ще установи типа патоген, а след това ще проведе целенасочено лечение.

Задължително се назначават високи дози вит.А за поддържане на резистентността на организма. До пълното заздравяване на дефекта птицата трябва да се храни с мека храна.

В тежките случаи е необходимо принудително хранене, храната се прилага директно в гърлото. Такова хранене е необходимо докато птицата не бъде в състояние да се храни самостоятелно.

Увреждане на роговия слой на клюна

Пукнатини, разделяне, пълно или частично отделяне на горната или долната половина на клюна протичат в резултат на травми. Птицата може да закачи за нещо клюна си или да се удари с голяма скорост в стъклото на прозореца.

При промени на структурата, порьозност или чупливост на роговия слой на клюна в резултат на заболяване или недостатъчно количество храна, той става чуплив, понякога дори при лющенето на твърди зърна.

Често птицата свиква с неудобството, свързано с уврежданията на клюна и си изработва особена техника за хранене.
При откъсване на малки участъци рогов слой дефектът се изглажда с пила за нокти, и до пълното му изчезване птицата се храни с мека храна.

Надлъжни фрактури на роговия слой могат да се закрепят с пластмаса, лепило, при големите птици- с тънка жица.

Ако се увреди зоната на растеж в основата на клюна, вероятността за израстването на здраво рогово вещество е малка.

http://amadina24.ru/
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10381
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Re: Заболявания на клюна при папагалите

Мнениеот roni_agop » Вто Дек 08, 2015 7:08 pm

Моля за помощ!Имам поен папагал от месец.Купих го от магазин.Страшно страхлив за нищо на света не иска да се сприятелим.Не го пускам да лети защото е страшно страхлив и ми е мъчно че нямам шанс да ми позволи да се сближим колкото и да се мъча.Та давам му качествена храна…Ябълки моркови яйце.Витамини специални които се слагат в храната.Минерално блокче..креда и сепия.Само минерална вода давам.Пясък не давам.Всяка седмица дезинфекцирам с вряла вода пластмасовите му играчки кацалки всичко…. и го къпя отделно с топла водичка.Та откакто го взех има на опашката две черни петна…не се махат от водата…На самите пера.Последно време перата на опашката са странни…рошави..сякаш са мръсни.А пък уж се чисти постоянно и сам.Чеши се но не постоянно.
Яде си акото понякога(което между другото е нормално като цвят итн) много странно нали?Клюнът му се излющи на края на човката по такъв начин сякаш има двойна човка.И съм забелязвала че я чеши на кацалките понякога.Иначе има апетит и е активно.Има ли проблем? Много се моля за помощ!Дали има кнемидокоптоза?А ако има може ли човек да се зарази?
Аватар
roni_agop
Животинче с въпрос
 
Мнения: 3
Регистриран на: Съб Дек 05, 2015 4:30 pm

Re: Заболявания на клюна при папагалите

Мнениеот roni_agop » Вто Дек 08, 2015 7:48 pm

roni_agop написа:Моля за помощ!Имам поен папагал от месец.Купих го от магазин.Страшно страхлив за нищо на света не иска да се сприятелим.Не го пускам да лети защото е страшно страхлив и ми е мъчно че нямам шанс да ми позволи да се сближим колкото и да се мъча.Та давам му качествена храна…Ябълки моркови яйце.Витамини специални които се слагат в храната.Минерално блокче..креда и сепия.Само минерална вода давам.Пясък не давам.Всяка седмица дезинфекцирам с вряла вода пластмасовите му играчки кацалки всичко…. и го къпя отделно с топла водичка.Та откакто го взех има на опашката две черни петна…не се махат от водата…На самите пера.Последно време перата на опашката са странни…рошави..сякаш са мръсни.А пък уж се чисти постоянно и сам.Чеши се но не постоянно.
Яде си акото понякога(което между другото е нормално като цвят итн) много странно нали?Клюнът му се излющи на края на човката по такъв начин сякаш има двойна човка.И съм забелязвала че я чеши на кацалките понякога.Иначе има апетит и е активно.Има ли проблем? Много се моля за помощ!Дали има кнемидокоптоза?А ако има може ли човек да се зарази?


Изображение Изображение Изображение Изображение
Аватар
roni_agop
Животинче с въпрос
 
Мнения: 3
Регистриран на: Съб Дек 05, 2015 4:30 pm

Re: Заболявания на клюна при папагалите

Мнениеот meri » Сря Дек 09, 2015 9:08 am

Колкото по-бързо посетите ветеринар, по-добре. Няма как да ти кажем какво му е на папагала. А за сприятеляването, това става постепенно, не насилвай нещата. Дай му достатъчно време.
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10381
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm


Назад към Птици