Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Видове риби

Видове риби

Мнениеот meri » Сря Яну 14, 2009 7:25 pm

Видове декоративни рибки
http://zadecata.com/deteto/index.php?page=0_1_10_5


ДИСКУСИ
http://www.aquadesign-bg.com/index.php?section=30

АМЕРИКАНСКИ РИБИ
http://www.aquadesign-bg.com/index.php?section=28

АФРИКАНСКИ РИБИ
http://www.aquadesign-bg.com/index.php?section=29

СЛАДКОВОДНИ АКВАРИУМНИ РИБИ
http://www.aquadesign-bg.com/index.php?section=32

МОРСКИ АКВАРИУМНИ РИБИ
http://www.aquadesign-bg.com/index.php?section=33


Дискуси
http://www.geocities.com/Petsburgh/Have ... discus.htm

http://aquariumbg.com/forum/index.php?a ... ic=13952.0

Скалария
http://aquariumbg.com/index.php?inspage ... =268&vid=1
http://bgdog.portbb.com/viewtopic.php?id=41

Риби - Барбуси
http://www.akvariumi.com/?page=fish2&id=479

Различаване на пола
http://aquariumbg.com/forum/akvariumni- ... ya-jenska/

Видове риби
http://aquariumbg.com/

Съвместимост между рибите
http://aquariumbg.com/forum/akvariumni- ... ove-ribki/

Златна рибка

Родината на златната рибка е Китай. Селекцията им е продължила дълго, оформяйки богато разнообразие на видове.Мирни спокойни риби, обичат да се ровят в грунда, взискателни към високото съдържания на кислород във водата. Може да се отглеждат заедно с други спокойни риби. Размера на аквариума се избира като 10 л вода на 1 риба при наличие на аерация и 15 л без нея. Засаден с растения (но не с дребни листа, тъй като по тях се събира мръсотия, която се издига от грунда при ровене в него), заоблени камъни, корени. Вода: 15-24°С, dH 8-25°, рН 6-8, ежедневна смяна на 1/10 от обема, аерация, филтрация (желателен е биологичен филтър). Храна: жива, растителна, заместители. Готовата за хвърляне самка е с дебел, пълен с хайвер корем. При самеца на хрилните капачета се появява размножителен обрив и той плува след самката, придържайки се близо до яйцеполагалото й. За размножаване се слагат 2-3 самеца и 1 самка на възраст 2-3 години, които преди това се държат 2-3 седмици отделно. Развъден аквариум с дължина от 80 см с пясъчен грунд, положен с наклон към едната страна и с дребнолистни растения. Вода свежа, ниво 20-25 см. Температура 24-25°С. Самката хвърля до 10 хиляди зърна. След хвърлянето рибите се отделят и субстрата с хайвера се пренася в инкубатор, желателно осветен от слънцето. Температурата в инкубатора трябва да бъде постоянна, тъй като колебания от 5°С са гибелни за хайвера. Инкубационен период 2-4 денонощия, малките плуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Апистограма пеперуда
Обитава притоците на големите реки в Южна Америка. Предпочита меко дъно и бавно течение. Тялото е удължено, сплескано отстрани. Страничната линия е прекъсната, горната част е разположена много близо до гърба. Типични са малко или повече видими ивици, отиващи от очите към устата Самките са по-малки от самците. Рибите са пазят териториятя си и не са подходящи за многовидов аквариум. В периода на хвърляне на хайвера и грижи за потомството, извършвано от самката, стават много агресивни. Всяка самка обсебва за себе си територия около укритието си. Тези територии образуват обща, която се охранява от самеца. Но тя трябва да е по-голяма от територията на всички самки, тъй като в противен случай самките преследват самеца за да защитят потомството. При отглеждане на няколко самеца, ако площта на аквариума е малка, то между тях стават битки. Рибите обитават долния и среден слой на водата. Могат да се отглеждат в общ аквариум заедно с неголеми, много подвижни риби, заемащи горния и среден слой на водата, които ще изпълняват ролята на враждебен фактор, подбуждайки самките да защитават своето потомство. В аквариума трябва да има много растения и различни укрития (пещери, корени), като броя на укритията трябва да превишава броя на самките. В голям аквариум може да се гледат двойки апистограми от различни видове. Вода : 22-26°С, dH до 15°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители.Хвърляне на хайвер както в общ, така и в развъден, който трябва да бъде не по-малък от 15 л за двойка, с грунд, с растения и пещери. Температурата се повишава с 2-4°С, ежедневна смяна на 1/5 от обема на водата с по-мека и кисела. Вода: 25-28°С, dH до 6°, рН 6,5 -6,8. След хвърлянето самеца се отделя. Инкубационен период 3-6 денонощия. Малките проплуват след 4-7 денонощия. Стартова храна: жива.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Тетра
Разпространени са в басейна и водоемите на р.Мадейра /Ю.Америка/. Дължина до 6 см. Тяло изтеглено, отстрани сплескано, профила на корема е по-изпъкнал от този на гърба. Устата е горна. Имат мастен плавник. Тялото е прозрачно, светло сиво-жълто със синкав или зеленикав блясък. От хрилното капаче до опашката минава тънка ивица с блестящ зелен цвят. Самеца е по-малък, по-строен., Миролюбиви, стадни, скачащи и много подвижни риби. Придържат се към средните и горни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум с растения, но и достатъчно голямо място за плуване. Вода: 22-26°С, dН до 30°, рН 6-7,8. Храна: жива, заместители. Не се хранят от дъното. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа и дребнолистни растения, на които самката хвърля хайвера /до 500 зърна/. Преди хвърлянето семеца и самката да се държат отделно. За размножаване се слага двойка или група риби с преобладаване на самците. Вода: 26-28°С , dН до 10°, рН 6,8-7,2. Осветление слабо. След хвърлянето рибите се отделят. Инкубационен период 1-1,5 денонощия, малките плуват след 3-4 денонощия. Стартова храна при хранене на малките:"жива прах". Полова зрялост след 6 месеца.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Дискус червен

Дискусите произхождат от бавните води на Амазонка. Там, където реката се разлива и забавя своя ход, в черната вода, след корените на дърветата живеят най едни от най красивите обитатели на аквариума.Всички дискуси имат кръгло сплескано тяло (диск), малка за големината на тялото глава, и едри и изразителни очи. В природата рибите достигат дължина от 15 до 30 см. Половият диморфизъм е слабо изразен, но мъжките по правило, са по-едри, мощни с по-развити плавници и ярка окраска.Именно невороятно красивата окраска ги е направила любимци на всички акваристи по света. За отглеждането на дискусите е необходим просторен аквариум с вместимост над 200 – 250 л, висок, с филтър и нагревател. Условията за отглеждане са следните : твърдост на водата до 12 dGH, Ph 5,8 -7,2, температура на водата 25 -28°С. Нужно е редовно да се подменя водата. Храната трябва да бъде доброкачествена и редовна : чист тубифекс, готови храни, ларви. Рибите лесно могат да се приучат към комбинирани храни. Те много бързо свикват с един вид храна, главно тубифекс, което не трябва да се допуска. Редовната подмяна ва водата и балансираното хранене се явяват решаващ фактор за нормалното полово съзряване и подготовката на рибите за развъждане. Дискусите се развъждат в аквариум с минимална вместимост от 150 л и височина 50 см. Показателите на водата в размножителният аквариум са : твърдост -около 4dGH, pH- 6-6,5 ,температура 28 - 30°С. В качеството на хайверен субстрат се използват тесни и високи керамични саксийки, широколостни растения, пластмасови пластини във вид на листа. Двойката риби се образува самостоятелно. Продуктивността на дискусите е до 350 хайверни зрънца, обикновено много по-малко. Личинките се появяват след 50-60 часа, а след 3-4 денонощия малките се оформят и започват да се хранят с кожния секрет на възрастните риби, задържайки се върху тялото на родителите си. В това се състои главната особеност и трудност на развъждането - по една или друга причина родителите не отделят секрет и изяждат хайвера или малките си. При наличието на секрет размножаването зависи от "добрите намерения" на двойката и своевременното захранване на малките с дребен планктон.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Тетра стъклена

Разпространени са в водоемите на Южна Америка. Дължина до 6 см. Тяло изтеглено, отстрани сплескано, профила на корема е по-изпъкнал от този на гърба. Устата е горна. Имат мастен плавник. Тялото е прозрачно, светло сиво-жълто със синкав или зеленикав блясък. От хрилното капаче до опашката минава тънка ивица с блестящ зелен цвят. Самеца е по-малък, по-строен., Миролюбиви, стадни, скачащи и много подвижни риби. Придържат се към средните и горни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум с растения, но и достатъчно голямо място за плуване. Вода: 22-26°С, dН до 30°, рН 6-7,8. Храна: жива, заместители. Не се хранят от дъното. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа и дребнолистни растения, на които самката хвърля хайвера /до 500 зърна/. Преди хвърлянето семеца и самката да се държат отделно. За размножаване се слага двойка или група риби с преобладаване на самците. Вода: 26-28°С , dН до 10°, рН 6,8-7,2. Осветление слабо. След хвърлянето рибите се отделят. Инкубационен период 1-1,5 денонощия, малките плуват след 3-4 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузориите не ги харесват/. Полова зрялост след 6 месеца.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Наностомус бекфорд
Разпространени са в северната част на басейна на р.Амазонка. Дължина до 6,5 см. Гърба е сиво-зелен до жълтеникаво-кафяв. Страните са жълтеникави. Корема е сребристо-бял или жълтеникав. От муцуната през корема минава черно-кафява широка надлъжна ивица, над нея златиста, над нея в повечето случаи при самеца червена линия. Плавниците са цветни до слабо-оранжеви. При подготовката за размножаване се препоръчва хранене с дрозофили - тогава рибите не закачат хайвера. Развъждане във вода 24-28 °С, dH 3 °, рН 6,2-6,8. Хайвера се затъмнява.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Расбора триивичеста

Разпространени са в западната част на Индия, полуостров Малака, о.Суматра. Обитават стоящите и бавнотечащи водоеми, обрасли с растителност. Дължина до 2,5 см. Тяло изтеглено, профила на корема е по изпъкнал от този на гърба. Гърба е зеленикаво-червен, страните са жълто-червени, корема е с жълт оттенък.При самеца преобладава червеното оцветяване, при самката жълтото. Рибите са много подвижни, обитават средния слой на водата, най-добре се чувстват в стадо във видов аквариум.Вода: 23-25 °С, dН 4-12 °, рН 6-7,2. Храна: жива, заместители. Преди размножаването самките и самците се държат 1-2 седмици отделно. Развъден аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея растения, за едни видове дребнолистни, за други с късо стебло и широки листа. Размножаването се стимулира със свежа вода, повишаване на температурата на водата с 2-3 °С и понижаване на dН. Вода: 25-28 °С, dН 1,5-3 °, рН 5,5-6,5, ниво 15-20 см. При хвърлянето на хайвера рибите могат да изкочат ,затова аквариума трябва да е закрит. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см. Препоръчва се затъмняване на аквариума до излюпването на личинките. Инкубационен период 24-36 ч, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/. Полова зрялост около 1 година.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Неон червен

Красива стадна рибка, която в природата се среща в водоемите на Рио Негро, Южна Америка. Тялото е изтеглено, сплескано отстрани с характерно двутоново оцветяване. Рибите се придържат към средните и долни слоеве на водата и обичат растения, в които се крият. Подходящи за общ аквариум, за предпочитане с риби придържащи се към средните и долни слоеве на водата. Места засадени с растения.Вода: 23-25 °С, dH 5-10 °, рН 6,5-7,0. Храна:жива,заместители. Размножаване като в общ, така и в размножителен аквариум, оборудван по същия начин. Вода: температура с 2-3 ° по-висока от тази при отглеждането, понижено dH /не повече от 10 °/, рН 6-7. . Полова зрялост след 8-10 месеца

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3


Лъвска глава

Родината на златната рибка е Китай. Селекцията им е продължила дълго, оформяйки богато разнообразие на видове.Мирни спокойни риби, обичат да се ровят в грунда, взискателни към високото съдържания на кислород във водата. Може да се отглеждат заедно с други спокойни риби. Размера на аквариума се избира като 10 л вода на 1 риба при наличие на аерация и 15 л без нея. Засаден с растения (но не с дребни листа, тъй като по тях се събира мръсотия, която се издига от грунда при ровене в него), заоблени камъни, корени. Вода: 15-24°С, dH 8-25°, рН 6-8, ежедневна смяна на 1/10 от обема, аерация, филтрация (желателен е биологичен филтър). Храна: жива, растителна, заместители. Готовата за хвърляне самка е с дебел, пълен с хайвер корем. При самеца на хрилните капачета се появява размножителен обрив и той плува след самката, придържайки се близо до яйцеполагалото й. За размножаване се слагат 2-3 самеца и 1 самка на възраст 2-3 години, които преди това се държат 2-3 седмици отделно. Развъден аквариум с дължина от 80 см с пясъчен грунд, положен с наклон към едната страна и с дребнолистни растения. Вода свежа, ниво 20-25 см. Температура 24-25°С. Самката хвърля до 10 хиляди зърна. След хвърлянето рибите се отделят и субстрата с хайвера се пренася в инкубатор, желателно осветен от слънцето. Температурата в инкубатора трябва да бъде постоянна, тъй като колебания от 5°С са гибелни за хайвера. Инкубационен период 2-4 денонощия, малките плуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Тетра лимонена

Разпространени са в водоемите на Южна Америка. Дължина до 6 см. Тяло изтеглено, отстрани сплескано, профила на корема е по-изпъкнал от този на гърба. Устата е горна. Имат мастен плавник. Тялото е прозрачно, светло сиво-жълто със синкав или зеленикав блясък. От хрилното капаче до опашката минава тънка ивица с блестящ зелен цвят. Самеца е по-малък, по-строен., Миролюбиви, стадни, скачащи и много подвижни риби. Придържат се към средните и горни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум с растения, но и достатъчно голямо място за плуване. Вода: 22-26°С, dН до 30°, рН 6-7,8. Храна: жива, заместители. Не се хранят от дъното. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа и дребнолистни растения, на които самката хвърля хайвера /до 500 зърна/. Преди хвърлянето семеца и самката да се държат отделно. За размножаване се слага двойка или група риби с преобладаване на самците. Вода: 26-28°С , dН до 10°, рН 6,8-7,2. Осветление слабо. След хвърлянето рибите се отделят. Инкубационен период 1-1,5 денонощия, малките плуват след 3-4 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузориите не ги харесват/. Полова зрялост след 6 месеца.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Акантодорас
Acanthodoras
Акантодорас
Семейство бронирани сомове (Doradidae).
Обитават водоемите на Гвиана и басейна на река Амазонка и Ориноко.
Тялото им е изтеглено на дължина, предната половина е мощна, равномерно се свива към опашката. Главата е широка, на устата има 3 двойки мустаци.
Рибите са мирни жители на дъното, през деня са в укрития, с настъпването на вечерта охотно се ровят в грунда в търсене на храна. Могат да се отглеждат в общ аквариум с грунд от пясък, растения и укрития от камъни и корени.
Вода: 20-26°С, dH до 25°, рН 6-8.
Храна: жива, растителна (20%), заместители.

Acanthodoras cataphractus (Linne, 1758)
Шоколадов Акантодорас
Обитава басейна на р.Амазонка.
Дължина до 12 см. D 1/5, А 0/10-11.
Повече от половината от тялото е покрита с костни пластинки, които липсват на горната и долната страна на опашното стебло.
Основния цвят на тялото е шоколадово-кафява. Долната половина на главата и корема са светло-кафяви с жълти неравни линии и бели точки в областта на "А". По тялото минават надлъжни оранжеви линии -- една отстрани от окото до началото нна "С" и другата
по продължение на гърба. Плавниците са светло-кафяви с шоколадово-кафяв цвят с точки. При самеца мустаците са кафяви с жълто-бели пръстени, при самката - едноцветни, желто-бели.
Развъждане в целостъклен аквариум 200 л, снабден с укрития. Водата е аквариумна с добавки на свежа, по-мека: 25-26°С, dH 18°, рН около 7. Самката изхвърля около 200 личинки. Стартова храна: науплии на циклопс.

Acanthodoras spinosissimus /Eigenmann, Eigenmann, 1888).
Звезден Акантодорас
Обитава басейна на р.Гуапора.
Дължина до 15 см. D 1/5, А 1/11.
Гърбът, страните и опашката са покрити с костни пластинки, снабдени с шипове. При "D" първия лъч е с зъбци.
Тялото е кафено-кафяво с бяла надлъжна ивица отстрани и тъмно-кафяви петна. Нечифтните плавници са тъмно-кафяви с 2-3 бели напречни ивици.
При самеца корема е с бяло-кафяви петна, при самката корема е кафяв, мустаците са кафяви с бели пръстени.
За развъждане на двойка е достатъчен аквариум 60х30х30 см със субстрат от предварително сложена синтетична вата и сепараторна мрежа на дъното. Инкубационен период при 28°С -- около 2 денонощия. Стартова храна: науплии на диаптомус, артемия и т.н.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Еквиденс
Aequidens
Еквиденс
Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са във водоемите на Централна и Южна Америка.
Тялото е леко изтеглено, доста високо, сплескано отстрани. Главата е голяма, очите са едри."D" е дълъг.
При самеца "D" и "А" са изтеглени и заострени в края си.
Рибите са относително мирни, особено в голям аквариум (някои екземпляри, независимо от вида може да са силно агресивни, тъй като това е индивидуално свойство на рибите), придържат се в средните и долни слоеве на водата. Някои видове ровят грунда и по този начин изравят растенията.
Преди размножаване се образуват двойки, които могат да съществуват продължително време. Препоръчва се закупуването на няколко млади риби (6-10 екземпляра) и след образуване на двойки останалите може да се отделят от аквариума. Аквариума трябва да има различни укрития (камъни, корени). Ако рибите ровят в грунда, то растенията с мощна коренна система трябва да се поставят в саксийки , да се засадят в грунда и затиснат с камъни. Могат да се отглеждат в общ аквариум. Броя на съвместно отглежданите двойки и тяхното отношение към другите риби не може да се предскаже, но във всеки случай колкото рибите са по-млади, толкова по-лесно свикват с другите риби.
Вода: 23-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,5, някои видове лошо понасят дълго несменяната вода, затова това трябва да се прави 1 път в седмицата.
Храна: жива, заместители.
Размножаването може да става и в общ аквариум. Стимулира се чрез смяна на 1/5-1/4 от обема на водата със свежа, по-мека и и повишаване на температурата с 2-3°С (26-28°С, dH до 12°, рН 6-7). Преди размножаването някои видове ровят в грунда ямички, в които в последствие понякога пренасят личинките. След това двойката пристъпва към почистване от замърсявания на избран едър и плосък камък или корен, върху които хвърлят хайвера. Двойката през това време става агресивна, защитава територията от другите риби, грижи се за хайвера и малките. Инкубационен период 2-8 денонощия, след 2-7 денонощия малките плуват. Стартова храна: жива "прах". Полова зрялост след 10-12 месеца.
Не са редки случаите когато младата двойка изяжда първите хвърляния, но скоро това се прекратява. Ако искате да запазите хайвера, то субстрата с хайвера се пренася в инкубатор, но тогава рибите могат да изгубят способността си да се грижат за потомството.

Aequidens metae Eigenmann, 1922.
Еквиденс мета
Разпространени са в малките реки от басейна на р. Мета (Колумбия), придържат се към бреговете, обрасли с растения.
Дължина до 20 см. D XIV/11-12, А 111/8-10, ll 23-25.
Тялото е сиво-синьо, понякога сиво-зелено. Люспите са с тъмни кантове. От задния край на очите до основата на "С" понякога минава тъмно-кафява надлъжна ивица, по често вместо нея по средата на тялото има едро черно петно с оранжев кант. В горната част на основата на "С" има същото петно.
Над очите и челото минава оранжева ивица.
Рибите не ровят грунда, оставят на мира растенията, миролюбиви са.

Aequidens pulcher (Gill, 1858).
Петнисто-син еквиденс
Разпространени са в плитките водоеми със стояща вода и ручеите на Панама, Колумбия, северната част на Венецуела и о. Тринидад.
Дължина до 15 см. D XIV-10, А 111/8, ll 23-24.
Тялото, особенно опашното стебло, са силно слеснати.
Оцветяването варира в зависимост от местопроизхождението. Тялото е от жълтеникаво-кафяво до зелено-синьо, гърба е маслено-кафяв, гърдите и корема са белезникаво-розови или жълтеникави до оранжеви. На люспите може да има червени щрихи, които образуват напречни ивици. По средата на тялото има червено петно. Устните са светло-сини. На хрилното капаче има множество блестящи зелено-сини или кафяво-зелени щрихи и точки. "D" и "А" са червеникави, сини или зеленикави. "С" е червеникав до винено-червен. "D" може да е с червени кантове. На плавниците има редове зелено-сини петънца и ивици.
Самеца е по-едър, през размножителния период напречните ивици почти изчезват.
При самката през размножителния период окраската на черните напречни ивици става наситена. Рибите се ровят в грунда и изравят растенията. В рядко сменяна вода са склонни към заболявания. Двойките се държат различно, едни може да заемат цялата територия на аквариума, други да заемат малка територия и да са миролюбиви.
Развъждане във вода dH до 20°. Самката хвърля до 1000 зърна.

Aequidens rivulatus (Gunther, 1859)
Произход:Еквадор и Перу, притоците на Амазонка.
Етимология: rivulatus= от rivers (реки)?
Синоними: Chromis rivulatus, Acara rivulata
В профил рибата има овална форма. Гледана в анфас, главата е широка, като рибата постепенно се стеснява в задната си част. Характерна особеност на мъжките е добре изразената издатина на челото им. Могат да достигнат 20 см. дължина.
Рибите са основно зелени с тъмни точки, подредени в редове. В предната част на главата започват няколко ярки зелени дъги, които са извити нагоре и завършват в горната част на главата. Най-ярките части от рибата са аналният и опашният плавници. Краищата им са оцветени в яркооранжево. Има и по-малко разпространена разновидност, при която краищата на плавниците са бели. Aequidens Rivulatus е много агресивен вид, което се дължи на това, че тези риби са силно териториални. Неслучайно на английски името на вида означава зелен терор (green terror).
Rivulatus се размножават по типичния за Aequidens начин.Обикновено хвърлят хайвер върху плосък камък. Много други цихлиди правят гнездата си в пещери, но не и Aequdens Rivulatus. Параметрите на водата не са критични - могат да се размножават както в твърда, така и в мека вода, при ниско или при високо pH. Проявяват изключителни грижи за потомството си, което може да наброява до 400 рибки. Женската има доминираща роля при отглеждане на малките. Те могат да бъдат захранени с новоизлюпена артемия или стрита на дребно суха храна.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Алфаро
Семейство пецилиеви (Poeciliidae).

Alfaro cultratus (Regan, 1908).
Ножовиден Алфаро
Разпространени са в Централна Америка при крайбрежията на Карибско море и северната част на басейна на р. Амазонка. Обитават малките водоеми, в това число и със слабо солена вода.
Дължина на рибите в Централна Америка до 10 см, в басейна на р. Амазонка -- до 6 см. D 7-9, А 8-10, ll 32-35.
Тялото е изтеглено, доста високо. По долния край на тялото, започвайки от "А" минава ножовиден израстък, образуван от люспите. "С" е леко заоблен. Тялото е прозрачно, гръбначния стълб добре се вижда.
Основното оцветяване на тялото е светло- до зеленикаво-кафяво със слаб син блясък. Плавниците са безцветни до жълтеникаво-зелени, на "D" има ситни черни точки.
Самеца е по-малък, по-ярко оцветен, има гоноподий.
Хайвера се опложда в тялото на самката и тя ражда напълно оформени малки, които веднага започват да се хранят.
Стадни, подвижни риби, придържат се в неголяма дълбочина, обичат течението.
Може да се отглеждат в общ аквариум, добре засаден с растения, но и с място за плуване.
Вода: 24-28°С, dH 5-18°, рН 6,5-8,2. Може да се добавя сол 0,5-3 г/л. Храна: жива, растителна. От дъното не се хранят. Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум с вода със същите параметри като при отглеждането. Дребнолистни и плаващи растения. Слаба аерация. За размножаване се слага група риби, заради разликата в анатомията (ляво и дясно разположение на половите органи). Бременност - 37-60 дена. Рибите не преследват малките. Стартова храна: "жива прах", може и яйчен жълтък. Полова зрялост след 6-7 месеца.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Бета
Семейство белонтиеви (Belontidae).
Разпространени са на п-овите Индокитай и Малака, о-вите Калимантан, Суматра и Ява. Обитават богатите на растителност ручеи, маките рекички, а също блатистите водоеми.
Тялото е изтеглено, стройно, почти кръгло в напречно сечение. "D" е къс, "А" е дълъг, може да бъде с изтеглен край. Първите лъчи на "У" са удължени. Рибите дишат атмосферен въздух с помоща на лабиринт.
Може да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да е покрит отгоре, за да може въздуха на повърхността да е топъл, в противен случай рибите дишайки студен въздух могат да се простудят. Растенията и корените предоставят на самката укрития от преследването на самеца, които се бият и помежду си.
Вода: 24-26°С, dH 4-15°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум.
При една група риби самеца строи на повърхността на водата гнездо от пяна, под което става хвърлянето на хайвера, след това той се грижи за него и пази от другите риби хайвера и личинките. Развъден акватиум с дължина от 25 см за двойка, без груд, с тъмна подложка, няколко растения за самката и плаващи растения. Преди размножаване самката и самеца се държат отделно една седмица. Първо се слага самеца, след няколко часа самката. Температурата на водата се качва с 2-3°С. След хвърлянето самката се отделя, а самеца --след проплуването на малките. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 1-5 денонощия. Нивото на водата се понижава до 5 см или малките се пренасят в отделен аквариум със същото ниво на водата, като постепенно се повишава в зависимост от ръста на маките.
Стартова храна: зоопланктон
При друга група риби самеца инкубира хайвера в устата си. Развъден аквариум с дребни камъчета, със засадени и плаващи растения, може и с пещера. Двойката образува територия, защитавайки я от другите риби в общия аквариум. Хвърлянето на хайвера става над свободен, затъмнен участък от грунда. Самеца инкубира хайвера в устата си, криейки се в укритие.В общ аквариум самката охранява територията, в развъден тя може да се отдели. Малките проплуват след 9-12 денонощия. Стартова храна: дребни науплии на циклопс, артемия.

Betta imbellis Ladiges, 1975.
Черна Бета
Разпространени са в блатистите водоеми и оризовите полета на п-в Малака.
Дължина до 5 см. D 0-1/7-9, А 111/22-25, ll 27-30.
Тялото е с охрен цвят с кафеникави напречни ивици. Плавниците са оранжево-червени. Преди размножаване тялото на самеца става черно-синьо с ред петна, преливащи от синьо към зелено. Плавниците са сини до тъмно-лилави с тъмни лъчи. "С" е с черен кант.
Краищата на "А" и "У" са червени. Рибите са доста мирни, може да се отглеждат няколко самци със самки в голям гъсто засаден с растения аквариум. Но преди размножаване самците си определят територии и започват битки. Самеца строи гнездо от пяна . До 300 зърна.

Betta picta (Cuvier, Valenciennes, 1846).
Бета пикта
Разпространени са в район около г.Сингапур, о-вите Суматра и Ява.
Дължина до 5 см. D 1/6-8, А 11/18-22, ll 28-30.
Тялото е кафяво, към корема по-светло. По тялото минават 3 тъмни ивици, средната от муцуната до "С", останалите започват след хрилете. При хвърляне на хайвера се появяват напречни ивици. Самеца е по-голям, всички плавници, освен "Р",са с жълтеникав до червено-кафяв цвят, на "А" има черно-синя ивица, удължените лъчи на "У" са светло-сини. При самката плавниците са безцветни.
По добре е да се отглеждат група риби, самката образува територия която защитава, самците са миролюбиви.
Вода: 22-26°С , dH 6-20°.
Самеца инкубира хайвера в устата си. Хвърлянето става на повърхността между листата на растенията. До 85 малки напускат устата на самеца след 10-12 денонощия при 25°С.

Betta smaragdina Ladiges, 1972.
Смарагдова Бета
Разпространени са в оризовите полета на Тайланд.
Дължина до 7 см. D I-II/7-9, А IV-V/22-26, ll 31-35.
Тялото е с тъмен, маслено-кафяв цвят с блестящи петна по люспите. "А" и "С" са тъмно червено с зелено-сини ивици по лъчите. "D" е с блестящ зелено-син цвят с коси тъмни ивици между лъчите. "У" са кафеникави с бели кантове. Самеца е с по-големи плавници, при самката на тялото често има напречни ивици с неправилна форма. Рибите са доста мирни, придържат се към средните и горни слоеве на водата. Могат да се отглеждат на групи. При строежа на гнездото, хвърлянето на хайвера и грижите за потомството самеца е много агресивен. До 200 малки.

Betta splendens Regan, 1909.
Бета спленденс
Разпространени са на п-овите Индокитай и Малака. Обитават стоящи и много бавнотечащи, силно обрасли с растителност водоеми с блатисто дъно.
Дължина до 6 см. D 1/8-9, А II-IV/21-24, ll 30-32.
Оцветяването на диватат форма варира в зависимост от местонахождението. Обикновено са тъмно-кафяви с редове блестящи зелени петна. Самеца с едри плавници с червено-кафяв цвят с лъчи с блестяща зелена или синя окраска.
Самката е с къси плавници, на тялото често се виждат тъмни надлъни ивици.
В резултат на селекция са въведени форми с различно оцветяване (синя, зелена, червена и др.) и воални плавници.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби с воални плавници, тъй като могат да ги отхапят. Самците са много агресивни един към друг и боят обикновено завършва със смърт на единия от тях. В много голям аквариум гъсто засаден с растения може да се отглецдат самци от едно и също поколение, но и тогава се получават скъсани плавници в резултат от битки за територия. Най-добре е да се отглеждат няколко самки с 1 самец, по-лошо е двойка, тъй като самеца ще преследва неготовата за размножаване самка. Аквариума трябва да е закрит отгоре, тъй като самеца може да изкочи от водата. Самеца строи гнездо от пяна.
За размножаване е най-подходяща възраст 6-12 месеца. До 600 зърна. Полова зрялост след 3-5 месеца.

Betta taeniata Regan, 1909.
Ивичеста Бета
Разпространени са в Тайланд (на юж от г.Бангкок), п-ов Малака, о-вите Калиматан и Суматра.
Дължина до 8 см. D 1/7-9, А 11/20-25, ll 28-30.
Тялото е жълто- до червено-кафяво с променливи надлъжни ивици и тъмни петна на главата и плавниците. Самеца по-голям с по-мощна и закръглена моцуна. Преди размножаване тялото му потъмнява, надлъните ивици стават по-ярки, появяват се зеленикави точки. С началото на хвърлянето ивиците постепенно изчезват, а инкубиращия самец става тъмно -кафяв.
Самката е с остра муцуна, по време на хвърлянето става светло-жълта.
Рибите са доста страхливи, придържат се към грунда, в укритията. По-добре е да се отглеждат група риби в голям видов аквариум, самците са слабо агресивни. Самката хвърля до 50 зърна, които сама инкубира в устата си.
Отглеждане и развъждане във вода: 24-27°С,dH 21°, КН 7°, при честа частична смяна на водата.

Betta unimaculata (Popta, 1905).
Бета унимакулата
Разпространени са на о.Калимантан.
Дължина на самеца до 14 см, на самката -- до 12 см. D 0/7-9, А 0/27-30, ll 32-33.
Тялото е силно изтеглено на дължина, опашното стебло е високо почти колкото и тялото.
Основното оцветяване на тялото е зелено-синьо с зеленикав блясък, гърба е по-тъмен. Отстрани може да се види надлъжна ивица. На опашното стебло може да има черно петно. "А", "С" и основата на "D" са с петна, края на "У" е бял. Самеца при възбуда отстрани в задната половина на тялото потъмнява и се появяват тъмни напречни ивици.
Самката е ссветло-кафяв цвят. Рибите е най-добре да се отглеждат във видов аквариум гъсто засаден с растения, с пещери и корени. Наблюдават се боеве между самците, но само след смяна на водата. Рибите са скачащи, аквариума трябва да е закрит отгоре. Самеца инкубира хайвера в устата си.
Отглеждане и развъждане във вода: dH 22°.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Poecilia
Гупа
Cемейство пецилиеви (Poeciliidae).
Разпространени са на юго-изток в САЩ, Централна Америка, северната и източна част на Южна Америка. Обитават спокойните водоеми с прясна вода, а също в леко солена вода в устията на реките.
Самеца има гоноподий. Хайвера се опложда в тялото на самката и тя ражда напълно оформени малки, които веднага започват да се хранят.
Размножаване в общ аквариум. Рибите изяждат малките, затова самката преди раждането се пренася в отделен аквариум, с засадени и плаващи растения, сред които се крият малките.

Poecilia latipinna /Lesueur, 1821/.
Широкоплавничеста Молинезия
Разпространени са в водоемите с прясна и слабо солена вода в Мексиканския залив.
Дължина на самеца до 10 см, на самката до 12 см. D 13-14, А 9-10, ll 26-28.
Тялото е изтеглено, относително високо. "D" е широк и висок, при самеца може да превишава височината на тялото.
Оцветяването силно варира. Често се среща тъмен гръб, страни отгоре кафяви, отдолу розови или сини. На корема 6-7 тъмни ивици. Гърлото и корема са сребристо-бели. "D" е светло-син с редове черни точки."С" отдолу е син.
Самката е оцветена по-бледо от самеца.
Има напълно черни форми, а също и албиноси.
Мирни риби, но с големи плавници трябва да се отглеждат отделно.
Може да се отглеждат в общ аквариум, засаден с растения, корени, кухи камъни за укрития. Най-добре е да се отглежда група риби с преобладаване на самките. Вода: 24-28 °С, dН 10-25 °, рН 7-8, желателно е добавяне на сол 1 г/л. Храна: жива, растителна /в това число и водорасли/, заместители.
Бременност 8-10 седмици, до 240 малки.
Стартова храна: "жива прах" /науплии на циклопс и артемия/. Полова зрялост на самците 8-12 месеца, на самките 5-6 месеца.

Poecilia nigrofasciata /Regan, 1913.
Синоним: Limia nigrofasciata.
Разпространени са в пресните и слабо солени водоеми на о.Хаити.
Дължина на самеца до 4,5 см, на самката до 7 см. D 10-11, А 9-10, ll 26-28.
Тялото е изтеглено, отстрани сплескано. "С" е заоблен. С възрастта самеца става по-силно сплескан отстрани. Гърба става висок. При възрастния самеца гърба е с блестящ бронзов цвят, страните са жълтеникави с жълто-зелен блясък и множество ситни точки, гърлото и корема са черни. По тялото минават 8-12 черни напречни ивици. Лъчите на "D" са черни, "С" е с тъмен кант, гоноподия е черен. Тялото на самката е кафяво с ясни черни напречни ивици."D" е жълтеникав с черни петънца.
Мирни риби, обичат слънчево осветление. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Между самците има йерархия и разграничаване на териториите. Може да се отглеждат в общ аквариум, голям, добре засаден с растения. Вода: 24-28 °С, dН 10-25 °, рН 7-8. Храна: жива, растителна /в това число и водорасли/, заместители.
Бременност 3-5 седмици, до 50 малки. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 4 месеца.

Poecilia reticulata Peters, 1859.
Гупа
Разпространени са северната част на Южна Америка и островите Барбадос и Тринидад. В резултат на изкуствена аклиматизация са се разпространили във всички континенти.
Дължина на самеца в природната форма до 3 см, на самката до 6 см. При селекционните форми самеца е до 4,5 см, самката до 8 см. D 7-8, А 8-9, ll 26-28.
Тялото на самеца е изтеглено, стройно, леко сплескано отстрани.
Самеца в природната форма е маслено-сив с многоцветни точки и петна, самката е сива с зеленикав, маслен или синкав оттенък.
Има голям брой селекционни форми, различаващи се по оцветяването и формата на плавниците.
Мирни риби, придържат се към горния слой на водата, може да изскочат от нея. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум, породистите най добре в голяма група във видов аквариум.
Вода: 20-28 °С, dН 3-30 °, рН 6,5-8,5, за породистите : 25-28 °С, dН 8-15 °, рН 7,5.
Водата е желателно да се сменя ежеседмично на малки порции, при смяна на по големи порции при мъжките се късат плавниците.
Храна: жива, растителна /в това число и водорасли/, заместители.
Бременност 4-6 седмици. Признак за приближаване на раждането е почти правоъгълния корем. След едно оплождане самката може да ражда няколко пъти. Самка ражда до 180 малки. Стартова храна: инфузории.
Полова зрялост след 3-5 месеца.

Poecilia sphenops Cuvier, Valenciennes, 1846.
Черна молинезия
Разпространени са във водоемите с прясна и слабо солена вода от щата Тексас /САЩ/ до Венецуела.
Дължина на самеца до 8 см, на самката до 12 см, в аквариум по-малко. D 8-11, А 8-10, ll 25-30.
Тялото е изтеглено, с високо опашно стебло, леко сплескано отстрани. "C" е заоблен.
Мирни риби, придържат се към средните и долни слоеве на водата, обичат слънцето или светлина от лампи със силни червени лъчи.
Може да се отглеждат в общ аквариум.
Вода: 24-28 °С, dН 10-25 °, рН 7-8. Може да се добавя сол 1 г/л.
Храна: жива, растителна /в това число и водорасли/, заместители.
Бременност 4-10 седмици /на селекционните форми 6 седмици/. До 100 малки. Стартова храна: "жива прах" /науплии на циклопс, артемия/. Полова зрялост след 9-12 месеца.

Poecilia velifera/ Regan, 1914/.
Молинезия Велифера
Разпространени са в водоемите с прясна и слабо солена вода на полуостров Юкатан /Мексико/.
Дължина на самеца до 15 см, на самката до 18 см, в аквариум по-малко. D 18-19, А 9, ll 26-28.
Тялото е изтеглено, с високо опашно стебло. "C" е заоблен.
Тялото на самеца е със нежно син до зелено-син оттенък, отстрани надлъжни редове бяло-зелени светещи петънца, гърлото и гърдите са с наситен оранжев цвят. "D" и "С"
са сини с блестящи точки и щрихи. Кантовете на плавниците са черни.
Самката е синьо-сива с редове тъмни точки.
Мирни, скачащи риби, придържат се към средните и горни слоеве на водата, обичат добро осветление.
Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум с растения, корени и камъни.
Вода: 25-28 °С, dН 15-25 °, рН 7,5-8,5, желателно е добавка на сол 2-3 г/л. Храна: жива, растителна /в това число и водорасли/, заместители. За възрастните риби е полезно гладуване 1-2 седмици. Бременност 6-8 седмици. Обикновено 30-100 малки. Стартова храна: "жива прах" /науплии на артемия, циклопс/. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Poecilia vittata Guichenot, 1853.
Синоним: Limia vittata
Разпространени са в пресните и слабо солени водоеми на Куба.
Дължина на самеца до 6 см, на самката до 10 см. D 9-11, А 10, ll 26-28.
Тялото е изтеглено, леко сплескано отстрани, "С" е заоблен.
Основното оцветяване на тялото е светло-кафяво до жълто-зелено, на отразена светлина със син оттенък.
При някои екземпляри по тялото има множество черни точки. При други -- едри черни петна. "D" и "С" са лимонено-жълти до оранжеви.
При възбуда на самеца може да се появят тъмни напречни ивици. Самката е оцветена по-бледо.
Мирни риби, обичат добро осветление. Може да се отглеждат в общ аквариум, с засадени и плаващи растения.
Вода: 22-26 °С, dН 10-25 °, рН 7-8, може да се добавя сол /до 3 г/л/. Храна: жива, растителна, заместители.
Бременност 4-5 седмици. При добро хранене не преследват малките./обикновено до 50 /. Стартова храна: "жива прах".

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3

Pterophyllum
Скалария
Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в Южна Америка, от делтата на р.Амазонка до р.Мараньон и от р.Амазонка до р.Ориноко. Обитават спокойните участъци на водоемите.
Тялото е дисковидно, силно сплескано отстрани, муцуната е остра. "D" и "А" са много високи, първите лъчи на коремните плавници са нишковидни.
Основното оцветяване на тялото е зеленикаво-сиво със сребрист блясък, гърба е с кафеникав оттенък.
По тялото минават 4 напречни ивици, цвета на който се изменя в зависимост от настроението и поведението на рибите и може да бъде наситено-черни, черно-кафяви или сиви.
Мирни, слабоподвижни, зле понасящи замърсяването риби. Плашат се от резки бързи движения около аквариума, и особено вътре в него, а също от бързо променяне на осветлението.
Може да се отглеждат в общ аквариум, желателно с височина от 40 см, но не с барбуси, които им откъсват плавниците. Широколистни растения с къси стебла, корени, построявания от вертикални камъни, образуващи процепи с такава ширина, че да могат да преминават рибите.
Вода: 25-27 °С, понасят постепенно понижаване до 20 °С, dН до 20 °, рН 6-7,5, обезателно ежеседмична смяна водата.
Храна: жива, заместители.
Размножаване както във видов, така и в развъден аквариум.
От група млади риби се образуват двойки, захващащи си територия.
В развъдния аквариум трябва да има растения с къси стебла и
широки листа. Акваристите, пренасящи хайвера в инкубатор, използват изкуствени листа от твърд материал, закрепени към стените на аквариума.
Хвърлянето на хайвера се стимулира с повишаване на температурата до 28-30С, понижаване на dН до 10 °, КН до 2 °, рН 6,5-7. 1-2 денонощия преди хвърлянето при самеца се вижда семепровод като запетая с заострен край, при самката се появява тъпо, цилиндрично яйцеполагало.
Рибите чистят субстрата и след това хвърлят на него хайвера /обикновено 350-600 зърна./. Инкубационен период 2-3 денонощия, малките плуват след 4-6 денонощия.
Двойката се грижи за хайвера и потомството. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 10-12 месеца.
Пример за развъждане от практиката на акваристи:
Използва се развъден аквариум 150 л, без грунд и растения. За субстрат служат изкуствени листа, прикрепени към стените на аквариума и дълбочина 15-20 см.
Вода: 22 °С, dН до 15 °, рН 6,4-7,5, филтрация. Двойката в продължение на 1,5-2 седмици се храни със слабо калорийна храна /коретра, малко дафния/, 1 ден в седмицата без храна. След това се повишава температурата до 24 °С и рязко се увеличава калорийността на храната /добавя се хирономус и се дава повече дафния/, докато рибите не започнат подготовка за хвърляне, чистейки листа. Сега температурата се повишава до 28-30 °С и се понижава dН до 4 °, след което става хвърлянето на хайвера.

Pterophyllum altum Pellegrin, 1903.
Голяма скалария
Разпространени са в р.Ориноко.
Известен е екземпляр с дължина 45 см. В аквариум с дължина до 18 см. D XI-XIII/27-31, A YI/28-32, ll 40-47.
Профила на челото се издига нагоре, на муцуната има седловидна вдлъбнатина.
На тялото и меколъчевите части на "D" и "А" често се виждат червено-кафяви петна с различна големина.

Pterophyllum dumerilii (Castelnau, 1855.)
Гърбава Скалария. Остроноса Скалария.
Разпространени са в делтата на р.Амазонка и средното и течение.
Дължина до 44 см, в аквариум до 10 см. D XI-XIII/18-24, А YI/19-28, ll 26-33.
Плавно издигащия се нагоре профил на челото и гърба образува с профила на гърдите ъгъл 66-80 °.
Между 1 и 2 ивици на гърба минават 2 къси напречни ивици.

Pterophyllum scalare /Lichtenstein, 1823/.
Обикновена Скалария
Разпространени са в делтата на р.Амазонка до р.Мараньон и от р.Амазонка до р.Ориноко.
Дължина в аквариум до 15 см. D XI-XIY/21-28, А Y-YII/22-30, ll 29-40.
"D" и "А" са синьо-сиви, меколъчевата част е с жълтеникаво-кафяви ивици, такива ивици има и на "С".
Въведени са много селекционни форми:
Шлейфова скалария.
Имат силно удължени нечифтни плавници.
Черна скалария.
Оцветени са изцяло в черно и само неголеми участъци от "D" и "А" са светли.
Мраморна скалария.
Вместо напречни ивици има разпръснати по цялото тяло черни ивици с неправилна форма и петна.
Скалария-зебра.
Имат допълнително черни напречни ивици между 2 и 3 главни ивици, а при някои екземпляри цялото тяло е покрито с тъмни точки.
Златна скалария.
Отличават се със златистия тон на тялото, по-наситен при главата, гърба и на "D", където изпъкват отделни розови петна.

http://animalparty.dir.bg/_wm/library/i ... 31&dflid=3
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10362
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Re: Видове риби, отглеждане,хранене ,размножаване

Мнениеот meri » Чет Яну 15, 2009 10:57 am

Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10362
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Re: Видове риби, отглеждане,хранене ,размножаване

Мнениеот meri » Чет Яну 15, 2009 1:14 pm

Neon

Известна е под името неонова тетра или неонова рибка. Открита е през 1935 г. от френски колекционер Огюст Рабо.Днес са известни поне три основни вида неонови рибки. При обикновеният неон (Paracheirodon innesi) червеноцветната област се простира от корена на опашката до около средата на тялото, а при червения неон (Paracheirodon axelrodi) тя достига до главата. Синият неон (Paracheirodon simulans) се различава от другите два вида (при които синьоблестящата зона достига само от главата до перките на задницата) по това, че синята ивица завърщва непосредствено в перката на опашката. Червеният неон, изнасян всяка година в огромни количества от Колумбия и Бразилия, измести обикновения неон от вниманието на аквариста.Синият неон е изключителна рядкост, защото малко се внася. Напоследък в специализираната търговия рядко се предлагат от природни условия Paracheirodon innesi. Повечето риби са приплоди, внасяни главно от Русия и Азия.
Самците са по-стройни и по-дребни от самките. На дължина достигат до 4 см. Те са пасажни риби и се препоръчва отглеждането на най-малко от 10 в един аквариум, богато залесен с водни растения.. Температурата на водата да е около 18-23°С, но се допускат колебания от 17-28°С. Водата трябва да е мека 2-3dH и 6,3- 6,8 pH. Ако неоновите тетри бъдат обезпокоени и се почустват заплашени, те бързо се събират вплътно ято, което се запазва, докато се успокоят. При уплаха цветовете им избледняват.Не се препоръчва съжителството със скаларии, дискуси и други по-едри риби в един аквариум
Развъждането на неоновата рибка е относително трудно. Готовите да хвърлят хайвера си риби се държат поотделно и обилно се хранят с жива храна. За хайвера се подготвя измит стъклен съд с размери 15x25x15 см. Водата трябва да бъде мека 2-6 dH с pH 5,5-6,5 и температура 22-24°С. На дъното се поставя мрежичка, тъй като рибите могат да изядат хайвера си. Рибите, поставени в така приготвения съд вечерта, на сутринта започват да хвърлят хайвера си. Оплождането става в мига, когато женската и мъжкият се сблъскват изведнъж и рязко допират коремчетата си.След това се отделят ,а съда с хайвера се затъмнява и водата се аерира. Личинките се появяват след едно денонощие, а след още пет те се превръщат в малки рибки, които активно започват да се хранят. Аквариумът започва да се осветява слабо. Същата двойка родители могат да се използват за развъждане отново след около две седмици.

http://www.geocities.com/Petsburgh/Haven/6060/neon.htm

Семейство Живородни шаранозъбни:
http://www.akvashow.info/index67.html
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10362
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Неон /Hyphessobrycon innesi/

Мнениеот berkitom » Пон Май 21, 2012 12:56 pm

Неон /Hyphessobrycon innesi/

Обитава горното течение на река Амазонка.

Това е една от най-красивите аквариумни рибки.

По дължината на тялото й преминава яркосиня ивица. Долната част до половината е оцветена в интензивен червен цвят. Коремчето е бяло, а гръбчето - маслиново.

Изображение
Плавниците са прозрачни. Отглеждането в аквариум не е трудно. За целта е достатъчен съд с неголеми размери.

За двете неони е достатъчен аквариум с обем от 30 литра. Рибките издържат на температурни колебания в диапазона от 19 до 24 градуса по Целзий.

Оптималната температура е 20-22 градуса. При размножаване тя се повишава до 24.

Неоните не са много претенциозни към качеството на водата и съдържанието на кислород в нея.

За развъждане на тези рибки се използва 5-литров съд с мека вода /2-6 dGH/ и рН 6,2-6,8.

Храненето на възрастните неони не представлява особена трудност. Менюто на рибките включва циклопс, дребни дафнии, тубифекс, комарни ларви и др.

Източник: http://kosmatko.com/animals/42-ribi/404-neon
Аватар
berkitom
В глутницата
 
Мнения: 301
Регистриран на: Чет Юли 07, 2011 12:53 pm

Re: Видове риби

Мнениеот robi99 » Сря Май 23, 2012 5:54 pm

Латинско име:Ancistrus sp.
Популярно име:Обикновен анциструс
Изображение

Група:Сомове

Семейство:Лорикариди (Loricariidae)

Местообитание, хабитат:Южноамерикански тропични реки

Приблизителен размер:женски - 12 см, мъжки - 15 с

Минимален размер на аквариума:50 л

Изисквания, температура:15 - 27 °С

Изисквания, обща твърдост: 5 - 20 °

Изисквания, pH:5,8 - 7,8

Тип вода:сладка

Ниво на трудност:лесно

Разпространение:
Произлизат от тропичните реки на Южна Америка. Варират по размери, в естествени условия надхвърлят 10 см, като мъжките са малко по-едри от женските. Най-популярните разновидности са с размери от около 5 см, което ги прави идеално допълнение както за големите аквариуми, така и за значително по-малките. Тялото е тъмно, понякога почти черно, осеяно с многобройни светли петънца и точки, които са дали на анциструсите едно от популярните им имена. Перките са на тъмни и светли ивички. Характерно за тези риби е не само видоизмененият във вендуза устен отвор, а и наличието на голям брой шипообразни, понякога раздвоени на върха, израстъци по предната част на муцунката при половозрелите мъжки, рядко и при женските. Често срещани са и албиносите, както и форми с удължени перки. Анциструсите са като правило съвсем кротки и дори дружелюбни рибки, което ги прави идеални за аквариуми с много различни видове. Все пак ако не им бъде осигурено жизнено пространство, мъжките може да се бият по между си.

Отглеждане

Непретенциозни към характеристиките на водата. Понасят температури в границите 15 - 27 С, pH 5,8 - 7,8 и обща твърдост 5 - 19 dH. Необходима е обаче добра филтрация, както и наличието на подходящи места за криене.

Хранене

Анциструсите са по принцип всеядни, макар че основната част от храната им е от растителен произход. В аквариумни условия те се хранят преимуществено с водорасли от стените на съда, от дъното и подводните обекти, понякога и с мъртви животни, паднали на дъното. По-едрите екземпляри се нуждаят от допълнително хранене. Подходящи за целта са краставиците и някои сортове тиквички, които са по принцип добра добавка към менюто за тези риби. Те трябва обаче да бъдат закрепени за дъното, за да не изплуват, тъй като анциструсите никога не търсят храна по повърхността.

Размножаване

Определянето на пола при тези риби е сравнително лесно, за разлика от повечето други сомове. Зрелите мъжки винаги разполагат с голям брой дълги шипчета по муцуната, докато при женските - дори да ги има - те са значително по-къси. Освен това мъжките растат по-бързо и стават малко по-едри и по-широки от женските. Развъждането на анциструсите е сравнително лесно. За целта е необходимо единствено да им бъде осигурено скривалище, което рибите да сметнат за пещера - и най-обикновена PVC тръба по принцип върши работа, стига да е достатъчно голяма, за да могат анциструсите спокойно да влизат вътре. Веднъж намерила подходяща "пещера", женската хвърля хайвера, след което мъжкият се заема да го пази и "проветрява" с перките си, за да доставя на развиващите се яйца необходимия им кислород. Поради това родителите в никакъв случай не бива да се отделят от яйцата. Малките се излюпват след около 5 дни. Възможно е инкубационния период да продължи и по-дълго, така че не отписвайте веднага хайвера. Оставете няколко дена реверанс за всеки случай. pH на водата през това време трябва да е около 6,8.

Източник: http://www.aquaportal.bg/Fish/details.php?Fish=173
Всеки ден в България умират десетки кучета от човешка ръка.Ако и ти си против нечестните убийства на кучета сложи това под подписа си.Нека помогнем на най-добрите приятели на човека да живеят в този суров и нечестен свят!
Аватар
robi99
В ятото
 
Мнения: 131
Регистриран на: Сря Май 12, 2010 8:39 pm
Местоположение: София


Назад към Акваристика за всички