Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Поведение на рибите в аквариума

Поведение на рибите в аквариума

Мнениеот meri » Сря Авг 10, 2011 8:30 am

Аквариума е затворен и автономен свят,поведението на неговите обитатели не оказва непосредствено влияние на живота на семейството за разлика от поведението на такива домашни животни като кучетата и котките.Наблюдателния и проницателен акварист не може да не прояви интерес към жизнената дейност на своите риби и мотивацията,в основата на тяхното поведение.Това поведение може да бъде деструктивно или"антиобществено",но трябва да разберете какви са причините за него,и можете ли да го направите търпимо,а може би,даже да намерите начин да прекратите конфликта.Проблемите възникват поради неграмотните опити да се моделира природната среда в аквариума.

Съобразителност

Начинаещите акваристи често смятат,че рибите са неразумни и невъзприемчиви същества.Много хора първоначално замислят да си направят аквариум с декоративна цел,а на обитателите като живи същества отделят малко или никакво внимание.За щастие повечето акваристи разбират,че рибите не са само украшение на интериора,те са живи създания,интересни със своето поведение.Рибите,несъмнено винаги са готови да изучават и променят своето поведение в отговор на неестествените дразнители,с които се налага да се сблъскат в плен.
Степента на реагиране и споосбността към обучение се различава при представителите на различните семейства и даже видове,но в някой случаи те са очевидно по-големи по размер от някой бозайници.Понякога при изучаване на поведението на рибите в аквариумни условия,нивото на адаптация се оказва толкова високо,че даже възникват съмнения за достоверността на резултатите от наблюденията.Трудно е да се оцени до каква степен наблюдаваното поведение се отразява на адаптацията към изкуствената околна среда.

Мотивация

Мотивацията,определяща поведението на всички живи същества е основана на мощен инстинкт, насочен към индивидуалните,генетични и видови оцелявания.Целта на индивидуалното оцеляване се състои в това, да оцелеят достатъчно дълго,да предадат генетичния материал на новото поколение и сами да запазят завинаги своя вид.Индивидуалното оцеляване в значителна степен зависи от това,дали рибите ще намерят достатъчно количество храна,за да запълнят запасите от енергия,да порастнат,и да не позволят да бъдат убити и изядени. Освен това научните доказателства позволяват да се предположи,че рибите изпитват и стрес,и болка,и това се потвърждава от наблюденията на акваристите.

Генетичното оцеляване зависи от успешното размножаване и от това,ще доживеят ли до зряла възраст,за да могат на свой ред да дадат потомство.
Видовото оцеляване е обослувено от успешното размножаване на двойките с цел осигуряване на ценна популация от даден вид,в който има достатъчно генетично разнообразие за бъдещо размножаване.

Смята се,че подбудите при рибите са насочени към хранене,оцеляване,размножаване,и че това е инстинктивно.Истината е,че представителите на някой видове риби са способни да се научат да експлоатират нови източници на храна или райони на обитание,както в аквариума,така и в дивата природа,също така да се научат да разпознават и оценяват нови източници на потенциална опасност и да използват неестествени видове укрития.Основните способи на размножаване и ухажване се променят много бавно,в продължение на векове или даже хилядолетия.Не по-маловажни подробности са къде хвърлят хайвера,могат да зависят от обстоятелствата и включват елементи на случайност.Описан е случай,когато в дивата природа хайвера е бил прикрепен не към плаващи водни растения,както е обичайно,а към плаваща обвивка от тесто.В аквариума използването на изкуствени предмети като субстрат за хайвер са обичайно дело.

Аквариста трябва да се примири с неизменните основни инстинкти за оцеляване на своите риби.Той не може да ги промени,възможно е да намери начини да преодолее нежелателните им прояви.

Форми на естествено поведение

Не всички риби се държат еднакво в съответствие със своите инстинкти на оцеляване.Ако на аквариста се стори,че поведението на рибите е дструктивно или "антиобществено",това не означава,че рибата има намерение да дразни някой,просто такъв е характера на природата й.Основната форма на естествено поведение на рибите може да причини множество проблеми.

Обърнете внимание,че някой елементи от поведението могат да имат повече от една функция.Например,хищник,който се маскира,за да хване плячка,с помощта на тази маскировка се защитава от другите хищници.

Поведение,свързано с храненето

- Рибите изяждат други риби или растения.

Даже представителите на видовете риби,които не се отнасят към хищниците,ядат малки рибки,ако те по своите размери съответствуват на техните представи за предпочитана храна, а възрастните риби в повечето случаи изяждат хайвера или малките,ако имат такава възможност.

- Рибите се закопават в грунта.

Някой риби намират прехраната си на горните слоеве на грунта,други пресяват почвата през хрилете си и по време на този процес понякога поглъщат големи парчета грунт.

- Рибите защитават територията,на която се хранят.

В аквариума това е обичайно явление,когато рибата отстоява правата си на участъка,където се храни или защитава "плячката си" от своите съседи по аквариум.

- Рибата се крие.

Могат да лежат в укрития или да се спотайват в очакване на плячка,даже ако тази "плячка" е само неодушевената храна.

- Рибите се маскират.

Някой риби използват окраската и формата си, за да останат незабележими за потенциалната плячка.По време на лов те активно се стремят да заемат положение,позволяващо им да извлекат повече предимства от маскирането си.

Поведение,свързано с бягство

- Рибите се крият сред растенията,камъните и другите предмети от декоративната украса на аквариума;

- Рибите копаят грунта,за да разширят пещерите или частично да преградят входа към нея;

- Рибите се закопават в грунта,за да се скрият от възможна опасност или да избегнат реална заплаха;

- Рибите се маскират,сливат се със фона и формата на тялото или окраската им позволяват да бъдат незабележими за хищниците;

- Рибите се събират в стада.Плуващото стадо риби с поведението си може да доведе до объркване хищниците,и когато рибата не плува сама,а в група,за всяка от тях намалява вероятността да бъде избрана за плячка;

- Рибите скачат и се хлъзгат по повърхността на водата,за да избегнат реално или очаквано нападение или преследване.И отново такива риби могат да се държат по същия начин,когато са "застрашени" от мрежата на аквариста;

- Рибите разперват шиповете на перките.По този начин ще бъде трудно да бъдат погълнати.

Поведение,свързано с размножаването

- Рибите се бият за партньор за размножаване,за територия или за друго едновременно;

- Рибите преследват:
- представителите на противоположния пол до и по време на размножаване.Това преследване често се редува с демонстративно ухажване;
- друга риба.Това може да се случи,когато прогонят съперника,претендиращ за партньора,или на територията за хвърляне на хайвера,или става въпрос за вида риби,които се грижат за потомството,прогонват рибите,които могат да изядат хайвера или малките;
- партньора след хвърляне на хайвера.

- Рибите се крият- например,представителите на видовете,охраняващи хайвера и малките в укритията или усамотено място;

- Рибите копаят грунта,за да увеличат "пещерата" за хайвера,да подготвят гнездото или ямата,където ще пазят ларвите и малките.Растенията,а понякога и предметите на оборудването е по-добре да се приберат от този участък.

Езика на тялото

Известно е,че рибите се ползват с множество способи за общуване помежду си.Някой произвеждат електрически импулси,с помощта на които общуват помежду си.Други издават звуци.Научните изследвания показали,че има риби,които изпускат звукови вълни,невъзприемчиви за човешкото ухо.Освен това,рибите имат разнообразен репертоар видими сигнали,включващи в себе си движения,промяна на цвета.Изглежда,че някой от тези сигнали се разбират от всички риби,независимо от вида.Например,рибата се обръща към другата и широко отваря уста.По този начин демонстрира "предна заплаха",това може да е агресивно движение,насочено за защита на територията,или отбранителен жест.В последния случай рибата,демонстрираща "предна заплаха",се оказва голяма и свирепа,а следователно е напълно способна да изяде или атакува противника.При някой видове риби мъжките могат да правят такава демонстрация,за да произведат необходимото впечатление на женската.

Понякога рибите показват тялото си странично и трептят с тялото или опашката.Това е още един разпространен жест,означаващ ухажване,въпреки че за някой видове риби този жест е сигнал за агресия или отбрана.
Когато рибата разперва перки,това е още един способ за изразяване на ухажване или заплаха.При някой "териториални" риби "страничната демонстрация" е съпроводена с вибрации и разперване на перките,така изпълнява двойна роля.
Ако рибата има работа с други риби от същия вид,този жест по-скоро е нещо като перчене и заплаха.Някой риби разперват перки в знак на заплаха.Ако в отговор противника им сгъва перки,това показва подчинение или защита,а ако също е с настръхнали и треперещи перки,това означава,че приема предизвикателството.

Окраската на рибите,също и цветния рисунък,също е изключително важен сигнал.Основната му функция е да помага на представителите на един и същи вид да се намират и идентифицират като потенциални полови партньори,съперници или членове на стадото.
Много видове риби приемат различни окраски,за да покажат че са готови за размножаване и с ярката разцветка на перките си произвеждат впечатление на потенциалните полови партньори.Понякога зрелите женски се появяват с ярко оцветен участък на корема,подчертавайки неговата кръгла форма и показвайки,че е пълен с хайвер.
Рибите,със специфична ярка размножителна окраска могат да изглеждат незабележими,когато не участват в размножаването.Това е така,защото такъв неблагоприятен външен вид прави рибата по-уязвима пред хищниците,а ако става въпрос за хищна риба, тя става по-забележима за потенциалната плячка.Размножителната окраска може да служи като стимул за съперничество,запазването на тази окраска след приключване на размножаването би било безмислено,а може би,и явно неблагоприятно.

При някой риби,"езика" на окраската е още по-високо развит,и те могат да го използват за демонстрация на своя статус в групата риби от същия вид:колкото по-ярка е окраската и рисунъка,толкова е по-голям статуса.Те могат да се възползват от окраската за демонстрация за заплаха или подчинение.
Някой риби,проявяващи родителски грижи за потомството,имат особена окраска,когато пазят малките.Те използват тази окраска,за да предупреждават неканените гости или за да привлекат вниманието към себе си,за да предпазят малките.Още по-забележително е,че някой риби с помощта на движението на тялото и перките,също с окраската дават различни указания на малките.

Трябва да предположим,че всеки вид риба има свой собствен език,според начина му на живот.
Аквариста не може да отговаря на рибите на техния език,но може да се научи да разпознава някой сигнали,подадени от рибите му.Това ще му позволи да предвиди действията им.

Агресия

Агресията може да стане сериозен проблем в аквариума,тя е най-честата причина за ранявания.Обикновено тези наранявания са причинени или по време на нападение,или при стълкновение с предмети от декора и оборудването на аквариума по време на бягство.Както раните,така и стреса могат да доведат до смъртта на рибите.Понякога можете да забележите,че всяка риба се държи агресивно,но са видни само резултатите от агресията(раните).В последния случай трябва да наблюдавате аквариума, за да установите коя риба е виновна за това.

Рядко се случва някоя риба да нападне друга без повод.От гледна точка на аквариста,нападението може да не е провокирано с нищо,но в същност да не е разбрал мотивите за подобно поведение.

Териториалност и охрана на територията

Някой риби установяват територия за себе си за хранене и размножаване.Размножителната територия може да е преднзаначена или за хвърляне на хайвера,или това понякога е известна площ за "ясла" на малките,където не се допускат останалите риби.Акваристите разглеждат такова поведение като агресивно,а то по-скоро е отбранително поведение.

Нападение с цел отбрана предшества заплашителното поведение.В природни условия това е достатъчно,за да предпази от "неканени гости",за които напълно естествена реакция е бягството.Отбраняващите се риби не преследват пришълеца зад пределите на своята територия - в противен случай ще трябва да остави без охрана своя партньор или своята територия,или хайвера,или малките.Такова отбранително поведение причинява проблеми само в условията на аквариума,защото там няма достатъчно свободно пространство и натрапника няма възможност да избяга по-далече от нападащата риба,която поради тази причина продължава да го напада непрестанно.
Рибите,които се грижат за потомството,често извършват самоубийствени нападения над по-големите врагове.

Понякога има и истински битки- когато рибата се бие за пратньор или територия.Такива битки могат да бъдат доста сериозни.И отново за потърпевшата страна обичайната реакция е бягството.Отново в такива условия на аквариума това може да доведе до проблеми,поради малкото пространство,за да избягат от победителя,за който постоянното присъствие на победения означава,че все още се опитва да съперничи с него.Има още една ситуация- това е когато територията на две риби има обща граница.Много често има ритуални битки между равни съперници,с еднакви мотиви за съперничество.
Сериозни битки протичат когато границата на територията е установена преди това от едната риба.

Когато пускате нова риба в аквариума,където вече има териториални риби,тя обикновено става обект на нападение.Акваристите често са объркани,защото такава риба е закупена обикновено или за партньор в размножаването или защото е от същия вид,като във връзка с това очакват,че новата риба ще стане желан съсед.Териториалната риба вижда в новата неканен гост,с изключение на случаите,когато новата риба е готова веднага да участва в размножаването.В някой групи рибите са образували територии и формирането на двойка за размножаване са взаимосвързани процеси,въпреки че образуването на двойка често предшества "размножителните участъци".В противен случай е необходимо,партньора който няма своя територия,да се приближава към партньора,който вече има участък,като подава правилни сигнали на ухажване.Но това не се случва,когато новата риба смутена от непознатото обкръжение и изпитваща стрес след превозването,безцеремонно се изсипва на територията на друга риба.

Още една на пръв поглед необяснима форма на агресия може да се наблюдава,когато след хвърляне на хайвера един от партньорите напада другия.В природата това се случва,защото този партньор не трябва да остава на размножителната територия.Но този проблем може да възникне и тогава,когато в нормални обстоятелства двамата родители трябва заедно да защитават потомството,а няма други риби наблизо.Смята се,че това е така,защото агресивния партньор има много силен инстинкт за защита на територията и при липса на реални врагове вместо това напада своя партньор по размножаване.

Хищници

Акваристите често погрешно приемат за агресия типичното поведение на хищника.На практика хищната риба изяжда другата риба- по-малко агресивната.Вината в този случай е на аквариста- той е поставил в аквариума несъвместими риби.
Някой риби не изяждат другите риби, а само увреждат отделни части от тялото им.В такива случаи често страдат люспите и перките.В природата тези хищници плуват от една жертва към друга чрез пространството,в което се намират множество риби,за това вероятността отделна риба да получи сериозни повреди е много малка.В аквариумни условия за кратко време такъв хищник може да нанесе огромна вреда .Очевидно,в аквариум,където има и други риби,такива хищници нямат място.Такъв тип поведение не трябва да се бърка с поведението на рибите,откъсващи чужди перки.Техните жертви обикновено са риби с воални перки,от които откъсват парчета.Предполага се,че причината е следната: нападащата риба вижда движещия се край на перката и погрешно го приема за нещо хранително.За да хване някаква малка жива плячка е необходима бърза реакция,и рибите нямат време внимателно да разгледат какво хващат.

http://aqarium.ru/articles/riibii/povedenie-riib.html
превод:meri
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10363
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Назад към Акваристика за всички