Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Кислород във водата на аквариума

Кислород във водата на аквариума

Мнениеот meri » Пет Яну 17, 2014 1:20 pm

Кислородът във водата на аквариума присъства винаги, само неговото количество може да бъде различно. Количеството кислород зависи от скоростта на неговото потребление и постъпване, а също от темпертурата на водата.
Кислородът във водата постъпва в резултат на фотосинтезата на растенията, чрез повърхността на водата в процеса на дифузия и с помощта на принудителна аерация на водата. Постъпването чрез дифузия през повърхността на водата в аквариумни условия е толкова незначително, че не заслужава особено внимание.

Концентрацията на кислород във водата има пряка зависимост от температурата. Това е така, защото колкото е по-висока температурата на водата, толкова е по-ниска пределната концентрация на кислород. Т.е. при температура на водата от 20 С 100%-во насищане с кислород ще настъпи при концентрация на последното 9.1 мг/л, и при 30 С максимална концентрация ще бъде само 7.5 мг/л съответно.

Но с това влиянието на температурата не звършва, защото при повишаване на температурата нараства нуждата от кислород. Това протича за сметка на увеличената скорост на химическите реакции. Ако кислорода във водата е недостатъчен, рибите и членестоногите започват да се задъхват, растенията увяхват, а процесите на разлагане на органичната материя от микроорганизми спира и дори може да премине в обратна посока. Ситуацията е опасна.

Концентрацията на кислород във водата в аквариум с живи растения може да се промени значително в зависимост от времето на деня. През деня растенията активно фотосинтезират, количеството кислород се увеличава. През нощта кислорода само се поглъща, което води до намаляване на неговата концентрация. За това аерацията в аквариума в тъмното време на деня е задължителна.

Ако разгледаме границите на кислорода във водата, то долната допустима стойност може да показва ниво 3,5 мл/л, а горния диапазон в пределите на 15 мг/л.

Достигането на горния предел без приложението на някакви силни окислители е невъзможно. За това не трябва да се притеснявате от преизлишъка. Но падането на минималната стойност без използването на технически устройства (компресор, помпа) не може да се предоврати.

Изображение
розово- критично ниво
зелено- оптимална концентрация
жълто- допустима концентрация

Оптималното значение на количеството кислород във водата е равно на 8-9 мг/л, което съответства на максималното насищане при оптимална температура в аквариума. А това може да се постигне само при активен непрекъснат поток въздух във водата.

Кислород за аквариума

Кислородът в аквариума е толкова необходим, че този компонент не трябва да се пренебрегва. От количеството кислород във водата зависи живота на всички обитатели в аквариума: риби, безгръбначни, растения, микороорганизми.

Всички живи същества дишат, помнете го при оформяне на аквариума.
Кислорода за аквариума е не само газ около него, това е и разтвореният във водата коислород, за това има голямо значение. Растенията и животните, оказали се в аквариума са способни да използват само разтворения във водата кислород (има някои изключения).

Кислородът за аквариума освен дихателна функция, изпълнява още една не по-малко важна окслителна функция. Кислорода е способен да окислява органичните и неорганичните съединения, неутрализира тяхното токсично действие. Повечето химически съединения в окислен вид не са опасност за растенията и рибите, защото не използват в бъдеще химически реакции.

Кислородът в аквариума има огромно значение и винаги трябва да бъде достъпен в достатъчно количество. Разбира се, той може да проникне във водата през нейната повърхност от въздуха. Но това протича много бавно и в нищожно количество, което е недостатъчно. През 1 кв.м повърхност прониква 0,5 мг кислород за час. А едно малко растение поглъща около 16 мг в час кислород. И не става въпрос за рибите, които изискват значително голямо количество от този газ. За това изкуственото подаване на кислород в аквариума е задължително условие за него.

Кислородът за аквариума (в достатъчно количество) е залог за неговата чистота и в известна степен предпазва от появата на водорасли. Почистването на аквариума при активна аерация на водата може да се проведе не толкова често без вреда за неговите обитатели.

Аерация на аквариума

Аерацията трябва да се провежда задължително и гладко. За обитателите на аквариума това в повечето случаи е единствения източник на нови порции кислород през нощта. През деня кислород активно отделят растенията.

Аерацията на аквариума се провежда с помощта на допълнителни устройства: компресор или помпа с функцията на инжекция. Сега има голям избор на компресори. Те се различават по мощност, предназначение, тип и др. параметри. Принципа на работа при тях е подаване на въздух от помещението, в което се намират през маркуча в аквариума. В края на маркуча се намира разпръсквател, който разбива непрекъснатия поток въздух на малки въздушни мехурчета. Колкото са по-малки мехурчетата, толкова по-интензивно се насища водата с кислород. Това протича за сметка на увеличената контактна повърхност между водата и въздуха.

Изображение

За да постигнете добра аерация в аквариума можете да използвате помпа. На носа на помпата се поставя същия маркуч от компресора.
Повечето помпи са оборудвани със специална прожекция за тази цел. Ако няма, можете да си направите сами. Достатъчно е да пробиете дупка и да залепите в нея една малка част от пръчка от близалка, на която е удобно да поставите маркуча. Принципът на действие е основан на това, че водата се подава чрез помпата, и ще вземе въздух от помещението. На противоположния край на маркуча можете да поставите регулатор.

Изображение

При използването на инжекция, аерацията на аквариума се осъществява най-ефективно. Въздухът, затегнат от притока въздух се разбива на много малки мехурчета, които не произвежда нито един разпръсквател. Освен това въздухът се движи във водата, което допринася за неговата максимална оксигенация.

При използването на помпа трябва да следите да не се намира близо до горния край на аквариума. Според понижаването нейната инжекция намалява и на определено ниво може да прекрати напълно. Това свойство може да се използва за регулиране на интензивността на аерация на аквариума.

Растенията отделят кислород

Растенията отделят кислород под въздействието на светлината в резултат на реакцията фотосинтеза. Ако при повечето растения този процес протича незабележимо, то в аквариума ние имаме възможност да наблюдаваме това интересно явление.

Изображение

Аквариумните растения отделят кислород половин час след включване на светлината. На обратната страна на листата на бързорастящите растения се появяват малки мехурчета. Това е кислорода. След известно време те ще бъдат осеяни по всички горни листа, и мехурчетата започват да изплуват на повърхността. Аквариума изглежда много красив, като жив. След 9-10 часа този процес спира, и растенията заспиват(появява се необходимост от тъмна фаза на фотосинтеза).

http://www.youtube.com/watch?v=pWDb3gArhBI

Изображение

Растенията отделят кислород само на светло. В тъмното не се образува кислород. За това през нощта аерацията се изключва.

Плътно засаденият аквариум през деня достига 100% -во насищане с кислород само чрез разпределяне на неговите растения. През нощта този показател пада до 60%, което по принцип е допустимо и не вреди. Но трябва да помните, че колкото повече кислород, толкова по-чист аквариум, бърз растеж на растенията и здраве на рибите.

Аквариумните растения отделят кислород максимално само при достатъчно ярко осветление, оптимално количество въглероден дикосид в аквариума, и колкото и да се странно, 100%-во насищане на водата с кислород. Това се обяснява с това, че първите два елемента са необходими за осъществяване на фотосинтезата, а кислорода е необходим за дишане, което влияе косвено на фотосинтезата. Това е още една причина, поради която в аквариума трябва да има аерация.

Ако растенията отделят активно кислород, водата в аквариума се подкиселява, което в повечето случаи влияе положително на техния рстеж. Процесът на преработване на органичните вещества от микроорганизми протича най-последователно и ефективно. Нивото на токсичните вещества веднага се намалява до максимални стойности.

Ако на растенията не се образвуват мехурчета кислород, то процеса на фотосинтеза протича по-неефективно. В този случай трябва да проверите нивото на въглеродния диоксид в аквариума или да преразгледате осветителната инсталация. Още една важна забележка: разтворените във водата газове не се изместват взаимно. Това означава, че не може да се измести въглеродния диоксид и обратното, което е много важно.

Растенията поглъщат кислород

Растенията поглъщат кислород денонощно, както всяко живо същество се нуждаят от него за осъществяване на химическите реакции. Този процес се нариша дишане.

Изображение

Растенията поглъщат кислород неравномерно. Подобно на рибите необходимостта от газ се увеличава с увеличението на температурите. Следователно, ако растенията в студеноводен аквариум могат да се ограничат без допълнително продухване на аквариума, то при температура по-висока от 24 С не пренебрегвайте това.

В добре балансирания аквариум през деня процесите на отделяне на кислород преобладават над процесите на дишане. Съответно през деня растенията няма да изпитват дефицит на кислород. Но през нощта кислород не се отделя, а само се поглъща от рибите, растенията, микроорганизмите. През повърхността на водата постъпва нищожна доза газ. По този начин, ако отсъства допълнително продухване, кислорода бързо се изчерпва. В такива условия растенията растат лошо дори при спазване на всички останали фактори. В особено тежките случаи протича умиране на младите листа на растенията, особено нуждаещи се от кислород. Но обикновено всичко завършва със смъртта на рибите.

Растенията поглъщат кислород не само с листата, но и с корените. А това има особено значение в процеса на хранене. Това е така, защото в условия на недостатъчно количество кислород около корените, започва кислороден глад. Растенията престават да поглъщат хранителни вещества. А след 20 мин. започва умирането на корена. В аквариума подобна ситуация се случва рядко, защото грунда има същата концентрация на кислород, както и водата. Прилагането на много малък грунд (пясък, почва и др.) може да предизвика подобна ситуация. В този случай ще помогне сифона или елементарно разрохване на грунда.

При интензивно поглъщане на кислород от растенията протича повишаване на киселинността. За това в аквариуми без продухване на сутринта pH е по-високо, отколкото през деня.

Инжектиране

Инжектиране- това е един от методите за подаване на газ в аквариума, независимо от това какъв газ се използва. С помощта на този метод може най-ефективно и бързо да се насити водата с газ. За да поставите инжекция в аквариума, ще ви трябва източник на движение на водата (филтър). Най-добрият вариант е да вземете отделна малка помпа. Ако нямате такава, можете да модернизирате вече съществуващия в аквариума филтър.

Изображение

Ако сме купили помпа. Тя има на изходната тръба жлеб или издатина, към която е монтиран маркуча от компресора. Поставяме помпата, свързваме маркуча, на задния край на маркуча насочваме прекия източник на газ (ако има нужда от кислород, просто в стаята). Желателно е да използвате регулатор за компресора, за да имате възможност да настроите силата на подаване и премахване на външния шум. Апарата е готов.

Ако използвате филтъра от аквариума на изходния край на тръбата (независимо външен или вътрешен филтър) направете малък отвор. Примерен диаметър около 5 мм. В този отвор е удобно да поставите съединителен маркуч от комперсора, към който присъединявате маркуча по описания метод.

Принципът на инжекцията е основан на това, че потокът вода от тръбата на изхода на филтъра или помпата, изпомпва след себе си газта от маркуча. Газът се задвижва във водата във вид на финни мехурчета. С помощта на регулатора може да се регулира размера на мехурчетата. По този начин се достига максимално насищане на водата с газ.

По принципа на инжектиране можете да подавате кислород или въглероден диоксид, като свържете обратния край на маркуча към бутилка или балон. В случаите с въглероден диоксид има опасност от предозиране. За това трябва да направите настройката много точно. Преизлишък на кислород никога не се случва в аквариума.

Зависимост на концентрацията кислород във водата от нейната температура

Температура - Концентрация на кислород (мг/л)
0 С - 14,6 мг/л
5 С - 12,3 мг/л
10 С - 11,3 мг/л
15 С - 9,8 мг/л
20 С - 9,1 мг/л
25 С - 8,1 мг/л
30 С - 7,5 мг/л
40 С - 6,5 мг/л
50 С - 5,6 мг/л
60 С - 4,8 мг/л
70 С - 3,2 мг/л

Автор: Артем Максимов
http://maksimov.com.ua/
превод:meri
Аватар
meri
Пчела работник
 
Мнения: 10362
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 2:58 pm

Назад към Акваристика за всички