Кучета - Котки - Бозайници - Птици - Влечуги - Риби - Земноводни - Насекоми - Бездомни животни

Птиците в България

Птиците в България

Мнениеот miami-heat » Чет Ное 08, 2007 7:59 pm

Има ли някаде линк с списък на птиците в България
miami-heat
Животинче с въпрос
 
Мнения: 18
Регистриран на: Нед Май 20, 2007 2:43 pm

Мнениеот prostiq » Чет Ное 08, 2007 8:18 pm

да ме пази бог от приятелите а от враговете ще се пазя сам....
prostiq
Животинче с въпрос
 
Мнения: 35
Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 1:03 am
Местоположение: Dobritch

Мнениеот miami-heat » Чет Ное 08, 2007 8:45 pm

Thanks ;)
miami-heat
Животинче с въпрос
 
Мнения: 18
Регистриран на: Нед Май 20, 2007 2:43 pm

от Уикипедия ..

Мнениеот sasin » Пет Ное 09, 2007 7:10 pm

На територията на България са регистрирани около 400 вида птици, като една част вече се считат за изчезнали, а друга единични мигриращи екземпляри. По-долу следва списък на регистрираните видове, който е подреден в съответствие с класификацията на Sibley & Monroe.

Списък на птиците в България [редактиране]

разред Anseriformes -- Гъскоподобни [редактиране]

* семейство Anatidae -- Патицови
o род Aix -- Горски патици
+ Aix galericulata (Linnaeus, 1758) -- Мандаринка
+ Aix sponsa (Linnaeus, 1758) -- Каролинка
o род Anas -- Патици
+ Anas acuta (Linnaeus, 1758) -- Шилоопашата патица (Кълкуйрук)
+ Anas angustirostris -- Мраморна патица (отделяна в самостоятелен род Marmaronetta, виж Marmaronetta angustirostris)
+ Anas clypeata (Linnaeus, 1758) -- Клопач (Лопатарка)
+ Anas crecca (Linnaeus, 1758) -- Зимно бърне (Примкар, Завирушка)
+ Anas falcata Georgi, 1775 -- Сърпокрила патица
+ Anas penelope (Linnaeus, 1758) -- Фиш (Фиовец, Патица свирачка)
+ Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) -- Зеленоглава патица
+ Anas querquedula (Linnaeus, 1758) -- Лятно бърне (Чакръкчийка)
+ Anas strepera (Linnaeus, 1758) -- Сива патица
o род Anser -- Гъски
+ Anser albifrons (Scopoli, 1769) -- Голяма белочела гъска
+ Anser anser (Linnaeus, 1758) -- Сива гъска
+ Anser brachyrhynchus Baillon, 1834 -- Късоклюна гъска
+ Anser caerulescens -- Снежна гъска (отделена в род Chen)
+ Anser erythropus (Linnaeus, 1758) -- Малка белочела гъска
+ Anser fabalis (Latham, 1787) -- Посевна гъска
o род Aythya -- Потапници
+ Aythya ferina (Linnaeus, 1758) -- Кафявоглава потапница
+ Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) -- Качулата потапница
+ Aythya marila (Linnaeus, 1761) -- Планинска потапница
+ Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) -- Белоока потапница
o род Branta -- Черни гъски
+ Branta bernicla (Linnaeus, 1758) -- Черна гъска
+ Branta canadensis (Linnaeus, 1758) -- Канадска гъска
+ Branta leucopsis (Bechstein, 1803) -- Белобуза гъска
+ Branta ruficollis (Pallas, 1769) -- Червеногуша гъска
o род Bucephala -- Звънарки
+ Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) -- Звънарка (птица)
o род Chen -- Снежни гъски
+ Chen caerulescens (Linnaeus, 1758) -- Снежна гъска
o род Clangula -- Ледени потапници
+ Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) -- Ледена потапница
o род Cygnus -- Лебеди
+ Cygnus atratus -- Черен лебед
+ Cygnus bewickii -- Малък (тундров) лебед (обединяван понякога в един вид с Cygnus columbianus)
+ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) -- Поен лебед
+ Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) -- Ням лебед
o род Marmaronetta -- Мраморни патици (обединявана с род Anas)
+ Marmaronetta angustirostris (Menetries, 1832) -- Мраморна патица
o род Melanitta -- Траурни потапници
+ Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) -- Кадифена потапница
+ Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) -- Траурна потапница
o род Mergus -- Нирци
+ Mergus albellus -- Малък нирец
+ Mergus cucullatus -- Американски нирец
+ Mergus merganser (Linnaeus, 1758) -- Голям нирец
+ Mergus serrator (Linnaeus, 1758) -- Среден нирец
o род Netta -- Червеноклюни потапници
+ Netta rufina (Pallas, 1773) -- Червеноклюна потапница
o род Oxyura -- Тръноопашати потапници
+ Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) -- Тръноопашата потапница
o род Somateria -- Гаги
+ Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) -- Обикновена гага
o род Tadorna -- Ангъчи
+ Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) -- Червен ангъч
+ Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) -- Бял ангъч

разред Apodiformes -- Бързолетоподобни [редактиране]

* семейство Apodidae -- Бързолетови
o род Apus -- Бързолети
+ Apus apus -- Черен бързолет
+ Apus melba -- Алпийски (белогръд) бързолет
+ Apus pallidus -- Блед бързолет

разред Ciconiiformes -- Щъркелоподобни [редактиране]

* семейство Accipitridae -- Ястребови
o род Accipiter -- Ястреби
+ Accipiter brevipes -- Късопръст ястреб
+ Accipiter gentilis -- Голям ястреб
+ Accipiter nisus -- Малък ястреб
o род Aegypius -- Черни лешояди
+ Aegypius monachus -- Черен лешояд
o род Aquila -- Орли
+ Aquila chrysaetos -- Скален орел
+ Aquila clanga -- Голям креслив орел
+ Aquila heliaca -- Кръстат (Царски) орел
+ Aquila nipalensis -- Степен орел
+ Aquila pomarina -- Малък креслив орел
o род Buteo -- Мишелови
+ Buteo buteo -- Обикновен мишелов
+ Buteo lagopus -- Северен мишелов
+ Buteo rufinus -- Белоопашат мишелов
o род Circaetus -- Орли змияри
+ Circaetus gallicus -- Орел змияр
o род Circus -- Блатари
+ Circus aeruginosus -- Тръстиков блатар
+ Circus cyaneus -- Полски блатар
+ Circus macrourus -- Степен блатар
+ Circus pygargus -- Ливаден блатар
o род Elanus -- Пепеляви кани
+ Elanus caeruleus -- Пепелява каня
o род Gypaetus -- Брадати лешояди
+ Gypaetus barbatus -- Брадат лешояд
o род Gyps -- Белоглави лешояди
+ Gyps fulvus -- Белоглав лешояд
o род Haliaeetus -- Морски орли
+ Haliaeetus albicilla -- Морски орел
o род Hieraaetus -- Ястребови орли (въз основа на ДНК-анализ включен в род Aquila -- Орли)
+ Hieraaetus fasciatus -- Ястребов орел
+ Hieraaetus pennatus -- Малък орел
o род Milvus -- Кани
+ Milvus migrans -- Черна каня
+ Milvus milvus -- Червена каня
o род Neophron -- Египетски лешояди
+ Neophron percnopterus -- Египетски лешояд
o род Pandion -- Орли рибари
+ Pandion haliaetus -- Орел рибар
o род Pernis -- Осояди
+ Pernis apivorus -- Осояд
* семейство Ardeidae -- Чаплови
o род Ardea -- Чапли (Обикновени чапли)
+ Ardea alba -- Голяма бяла чапла (преди включвана в род Egretta, като Egretta alba)
+ Ardea cinerea -- Сива чапла
+ Ardea purpurea -- Червена чапла
o род Ardeola -- Гривести чапли
+ Ardeola ralloides -- Гривеста чапла
o род Botaurus -- Големи водни бикове
+ Botaurus stellaris -- Голям воден бик
o род Bubulcus -- Биволски чапли
+ Bubulcus ibis -- Биволска чапла
o род Egretta -- Бели чапли
+ Egretta garzetta -- Малка бяла чапла
o род Ixobrychus -- Малки водни бикове
+ Ixobrychus minutus -- Малък воден бик
o род Nycticorax -- Нощни чапли
+ Nycticorax nycticorax -- Нощна чапла
* семейство Burhinidae -- Туриликови
o род Burhinus -- Турилици
+ Burhinus oedicnemus -- Турилик
* семейство Charadriidae -- Дъждосвирцови
o род Charadrius -- Дъждосвирци
+ Charadrius alexandrinus -- Морски дъждосвирец
+ Charadrius asiaticus -- Каспийски дъждосвирец
+ Charadrius dubius -- Речен дъждосвирец
+ Charadrius hiaticula -- Пясъчен дъждосвирец
+ Charadrius leschenaultii -- Дългокрак дъждосвирец
+ Charadrius morinellus -- Планински дъждосвирец
o род Haematopus -- Стридояди (Стридоядови)
+ Haematopus ostralegus -- Стридояд
o род Himantopus -- Кокилобегачи
+ Himantopus himantopus -- Кокилобегач
o род Pluvialis -- Булки
+ Pluvialis apricaria -- Златиста булка
+ Pluvialis squatarola -- Сребриста булка
o род Recurvirostra -- Саблеклюни (Саблеклюнови)
+ Recurvirostra avosetta -- Саблеклюн
o род Vanellus -- Калугерици
+ Vanellus gregarius -- Степна калугерица
+ Vanellus leucurus -- Белоопашата калугерица
+ Vanellus spinosus -- Шипокрила калугерица
+ Vanellus vanellus -- Обикновена калугерица
* семейство Ciconiidae -- Щъркелови
o род Ciconia -- Щъркели
+ Ciconia ciconia -- Бял щъркел
+ Ciconia nigra -- Черен щъркел
o род Mycteria -- Жълтоклюни щъркели
+ Mycteria ibis -- Жълтоклюн щъркел
* семейство Falconidae -- Соколови
o род Falco -- Соколи
+ Falco biarmicus -- Далматински сокол
+ Falco cherrug -- Ловен сокол
+ Falco columbarius -- Малък сокол
+ Falco eleonorae -- Средиземноморски сокол
+ Falco naumanni -- Белошипа ветрушка
+ Falco peregrinus -- Сокол скитник
+ Falco subbuteo -- Сокол орко (Орко)
+ Falco tinnunculus -- Керкенез (Черношипа ветрушка)
+ Falco vespertinus -- Вечерна ветрушка
* семейство Gaviidae -- Гмуркачови
o род Gavia -- Гмуркачи
+ Gavia adamsii -- Жълтоклюн гмуркач
+ Gavia arctica -- Черногуш гмуркач
+ Gavia immer -- Черноклюн гмуркач
+ Gavia stellata -- Червеногуш гмуркач
* семейство Glareolidae -- Огърличникови
o род Glareola -- Огърличници
+ Glareola nordmanni -- Чернокрил огърличник
+ Glareola pratincola -- Кафявокрил огърличник
* семейство Laridae -- Чайкови
o род Chlidonias --
+ Chlidonias hybridus -- Белобуза рибарка
+ Chlidonias leucoptera -- Белокрила рибарка
+ Chlidonias niger -- Черна рибарка
o род Gelochelidon -- Дебелоклюни рибарки
+ Gelochelidon nilotica -- Дебелоклюна рибарка
o род Hydroprogne -- Каспийски рибарки
+ Hydroprogne caspia -- Каспийска рибарка
o род Larus -- Чайки
+ Larus argentatus -- Сребриста чайка (Гларус)
+ Larus audouinii -- Средиземноморска чайка
+ Larus cachinans -- Жълтокрака чайка
+ Larus canus -- Чайка буревестница
+ Larus delawarensis -- Пръстенчатоклюна чайка
+ Larus fuscus -- Малка черногърба чайка
+ Larus genei -- Дългоклюна чайка
+ Larus ichthyaetus -- Голяма черноглава чайка
+ Larus marinus -- Голяма черногърба чайка
+ Larus melanocephalus -- Малка черноглава чайка
+ Larus minutus -- Малка чайка
+ Larus relictus -- Реликтна чайка
+ Larus ridibundus -- Речна чайка
o род Rissa -- Трипръсти чайки
+ Rissa tridactyla -- Трипръста чайка
o род Stercorarius -- Морелетници (Морелетникови)
+ Stercorarius longicaudus -- Малък морелетник
+ Stercorarius parasiticus -- Среден морелетник
+ Stercorarius pomarinus -- Голям морелетник
+ Stercorarius skua -- Скуа
o род Sterna --
+ Sterna albifrons -- Белочела рибарка
+ Sterna hirundo -- Речна рибарка
+ Sterna paradisaea -- Полярна рибарка
o род Thalasseus -- Гривести рибарки
+ Thalasseus sandvicensis -- Гривеста рибарка
o род Uria -- Кайри
+ Uria aalge -- Тънкоклюна кайра
o род Xema -- Вилоопашати чайки
+ Xema sabini -- Вилоопашата чайка
* семейство Pelecanidae -- Пеликанови
o род Pelecanus -- Пеликани
+ Pelecanus crispus -- Къдроглав пеликан
+ Pelecanus onocrotalus -- Розов пеликан
* семейство Phalacrocoracidae -- Корморанови
o род Phalacrocorax -- Корморани
+ Phalacrocorax aristotelis -- Качулат корморан
+ Phalacrocorax carbo -- Голям корморан
+ Phalacrocorax pygmeus -- Малък корморан
* семейство Phoenicopteridae -- Фламингови
o род Phoenicopterus -- Фламинга
+ Phoenicopterus ruber -- Розово фламинго
* семейство Podicipedidae -- Гмурецови
o род Podiceps -- Гмурци
+ Podiceps auritus -- Ушат гмурец
+ Podiceps cristatus -- Голям гмурец
+ Podiceps grisegena -- Червеноврат гмурец
+ Podiceps nigricollis -- Черноврат гмурец
o род Tachybaptus -- Малки гмурци
+ Tachybaptus ruficollis -- Малък гмурец
* семейство Procellariidae -- Буревестникови
o род Calonectris -- Жълтоклюни буревестници
+ Calonectris diomedea -- Жълтоклюн буревестник
o род Fulmarus -- Полярни буревестници
+ Fulmarus glacialis -- Полярен буревестник
o род Hydrobates -- Вълнолюбки
+ Hydrobates pelagicus -- Вълнолюбка
o род Puffinus -- Обикновени буревестници
+ Puffinus puffinus -- Обикновен буревестник
+ Puffinus yelkouan -- Източен буревестник
* семейство Pteroclididae -- Пустинаркови
o род Syrrhaptes -- Пустинарки
+ Syrrhaptes paradoxus -- Пухопръста пустинарка
* семейство Scolopacidae -- Бекасови
o род Actitis -- Кюкавци
+ Actitis macularia -- Петнист кюкавец
+ Actitis hypoleucos -- Късокрил кюкавец
o род Arenaria -- Камъкообръщачи
+ Arenaria interpres -- Камъкообръщач
o род Calidris -- Брегобегачи
+ Calidris alba -- Трипръст брегобегач
+ Calidris alpina -- Тъмногръд брегобегач
+ Calidris canutus -- Голям брегобегач
+ Calidris ferruginea -- Кривоклюн брегобегач
+ Calidris minuta -- Малък брегобегач
+ Calidris temminckii -- Сив брегобегач
o род Gallinago -- Бекасини
+ Gallinago gallinago -- Средна бекасина
+ Gallinago media -- Голяма бекасина
o род Limicola -- Блатобегачи
+ Limicola falcinellus -- Плоскоклюн блатобегач
o род Limosa -- Крайбрежени бекаси
+ Limosa lapponica -- Пъстроопашат крайбрежен бекас
+ Limosa limosa -- Черноопашат крайбрежен бекас
o род Lymnocryptes -- Малки бекасини
+ Lymnocryptes minimus -- Малка бекасина (Глухарче)
o род Numenius -- Свирци
+ Numenius arquata -- Голям свирец
+ Numenius phaeopus -- Малък свирец
+ Numenius tenuirostris -- Тънкоклюн (Среден) свирец
o род Phalaropus -- Листокраки (Листокраци)
+ Phalaropus fulicarius -- Плоскоклюн листокрак
+ Phalaropus lobatus -- Тънкоклюн листокрак
o род Philomachus -- Бойници
+ Philomachus pugnax -- Бойник
o род Scolopax -- Бекаси (Горски бекаси)
+ Scolopax rusticola -- Горски бекас
o род Tringa -- Водобегачи
+ Tringa erythropus -- Голям червенокрак водобегач
+ Tringa glareola -- Малък горски водобегач
+ Tringa nebularia -- Голям зеленокрак водобегач
+ Tringa ochropus -- Голям горски водобегач
+ Tringa stagnatilis -- Малък зеленокрак водобегач
+ Tringa totanus -- Малък червенокрак водобегач
o род Tryngites --
+ Tryngites subruficollis -- Ръждивогръд брегобегач
o род Xenus -- Пепеляви брегобегачи
+ Xenus cinereus -- Пепеляв брегобегач
* семейство Sulidae -- Рибоядови
o род Sula -- Рибояди
+ Sula bassana -- Бял рибояд
* семейство Threskiornithidae -- Ибисови
o род Platalea -- Лопатарки
+ Platalea leucorodia -- Лопатарка
o род Plegadis -- Ибиси
+ Plegadis falcinellus -- Блестящ ибис

разред Columbiformes -- Гълъбоподобни [редактиране]

* семейство Columbidae -- Гълъбови
o род Columba -- Гълъби
+ Columba livia -- Див скален гълъб (Скален гълъб)
+ Columba oenas -- Гълъб хралупар
+ Columba palumbus -- Гривяк
o род Streptopelia -- Гургулици
+ Streptopelia decaocto -- Гугутка
+ Streptopelia senegalensis -- Сенегалска гургулица
+ Streptopelia turtur -- Гургулица

разред Coraciiformes -- Синявицоподобни [редактиране]

* семейство Alcedinidae -- Земеродни рибарчета
o род Alcedo -- Земеродни рибарчета
+ Alcedo atthis -- Земеродно рибарче
* семейство Coraciidae -- Синявицови
o род Coracias -- Синявици
+ Coracias garrulus -- Синявица
* семейство Meropidae -- Пчелоядови
o род Merops -- Пчелояди
+ Merops apiaster -- Обикновен пчелояд
+ Merops superciliosus -- Зелен пчелояд

разред Cuculiformes -- Кукувицоподобни [редактиране]

* семейство Cuculidae -- Кукувицови
o род Cuculus -- Кукувици
+ Cuculus canorus -- Кукувица (Обикновена кукувица)
o род Clamator -- Качулати кукувици
+ Clamator glandarius -- Качулата кукувица

разред Galliformes -- Кокошоподобни [редактиране]

* семейство Phasianidae -- Фазанови
o род Alectoris -- Кеклици
+ Alectoris chukar -- Тракийски кеклик
+ Alectoris graeca -- Планински кеклик
o род Coturnix -- Пъдпъдъци
+ Coturnix coturnix -- Пъдпъдък
o род Perdix -- Яребици
+ Perdix perdix -- Яребица
o род Phasianus -- Фазани
+ Phasianus colchicus -- Колхидски фазан
o род Tetrao -- Тетреви
+ Tetrao tetrix -- Тетрев
+ Tetrao urogallus -- Глухар
o род Tetrastes -- Лещарки
+ Tetrastes bonasia -- Лещарка

разред Gruiformes -- Жеравоподобни [редактиране]

* семейство Gruidae -- Жеравови
o род Grus -- Жерави
+ Grus grus -- Сив жерав
o род Anthropoides -- Момини жерави
+ Anthropoides virgo -- Момин жерав
* семейство Rallidae -- Дърдавцови
o род Crex -- Ливадни дърдавци
+ Crex crex -- Ливаден дърдавец
o род Gallinula -- Зеленоножки
+ Gallinula chloropus -- Зеленоножка
o род Fulica -- Лиски
+ Fulica atra -- Лиска
o род Porzana -- Пъструшки
+ Porzana parva -- Средна пъструшка
+ Porzana porzana -- Голяма пъструшка
+ Porzana pusilla -- Малка пъструшка
o род Rallus -- Дърдавци (Крещелци)
+ Rallus aquaticus -- Крещалец
* семейство Otidae -- Дроплови
o род Otis -- Дропли
+ Otis tarda -- Дропла
o род Tetrax -- Стрепети
+ Tetrax tetrax -- Стрепет

разред Passeriformes -- Врабчоподобни [редактиране]

* семейство Aegithalidae -- Дългоопашати синигeри
o род Aegithalos -- Дългоопашати синигeри
+ Aegithalos caudatus -- Дългоопашат синигeр
* семейство Alaudidae -- Чучулигови
o род Alauda -- Полски чучулиги
+ Alauda arvensis -- Полска чучулига
o род Calandrella --
+ Calandrella brachydactyla -- Късопръста чучулига
+ Calandrella rufescens -- Сива чучулига
o род Eremophila -- Ушати чучулиги
+ Eremophila alpestris -- Ушата чучулига
o род Galerida -- Качулати чучулиги
+ Galerida cristata -- Качулата чучулига
o род Lullula -- Горски чучулиги
+ Lullula arborea -- Горска чучулига
o род Melanocorypha --
+ Melanocorypha calandra -- Дебелоклюна чучулига
+ Melanocorypha leucoptera -- Белокрила чучулига
+ Melanocorypha yeltoniensis -- Черна чучулига
* семейство Bombycillidae -- Копринаркови
o род Bombycilla -- Копринарки
+ Bombycilla garrulus -- Копринарка
* семейство Certhiidae -- Дърволазкови
o род Certhia -- Дърволазки
+ Certhia brachydactyla -- Градинска дърволазка
+ Certhia familiaris -- Горска дърволазка
o род Troglodytes -- Орехчета
+ Troglodytes troglodytes -- Орехче
* семейство Cinclidae -- Водни косове
o род Cinclus -- Водни косове
+ Cinclus cinclus -- Воден кос
* семейство Cisticolidae -- Пъстроопашати шаварчета
o род Cisticola -- Пъстроопашати шаварчета
+ Cisticola juncidis -- Пъстроопашато шаварче
* семейство Corvidae -- Вранови
o род Corvus -- Врани
+ Corvus corax -- Гарван
+ Corvus cornix -- Сива врана
+ Corvus corone -- Черна врана
+ Corvus frugilegus -- Полска врана
+ Corvus monedula -- Чавка
o род Garrulus -- Сойки
+ Garrulus glandarius -- Сойка
o род Nucifraga -- Сокерици
+ Nucifraga caryocatactes -- Сокерица
o род Oriolus -- Авлиги
+ Oriolus oriolus -- Авлига
o род Pica -- Свраки
+ Pica pica -- Сврака
o род Pyrrhocorax -- Алпийски гарги
+ Pyrrhocorax graculus -- Жълтоклюна гарга (Алпийска гарга)
+ Pyrrhocorax pyrrocorax -- Червеноклюна гарга
* семейство Fringillidae -- Чинкови
o род Calcarius -- Лапландски овесарки (преди отделяни в сем. Emberizidae)
+ Calcarius lapponicus -- Лапландска овесарка
o род Carduelis -- Скатии
+ Carduelis carduelis -- Кадънка (Щиглец)
+ Carduelis chloris -- Зеленика
+ Carduelis spinus -- Елхова скатия
+ Carduelis flavirostris -- Жълтоклюно конопарче (преди Acanthis flavirostris)
+ Carduelis flammea -- Брезова скатия (преди Acanthis flammea)
+ Carduelis cannabina -- Обикновено конопарче (преди Acanthis cannabina)
o род Carpodacus -- Червени чинки
+ Carpodacus erythrinus -- Червена чинка
o род Coccothraustes -- Черешарки
+ Coccothraustes coccothraustes -- Черешарка
o род Emberiza -- Овесарки (преди отделяни в сем. Emberizidae)
+ Emberiza caesia -- Пепелява овесарка
+ Emberiza calandra -- Сива овесарка
+ Emberiza cia -- Сивоглава овесарка
+ Emberiza cirlus -- Зеленогуша овесарка
+ Emberiza citrinella -- Жълта овесарка
+ Emberiza hortulana -- Градинска овесарка
+ Emberiza leucocephalos -- Белоглава овесарка
+ Emberiza melanocephala -- Черноглава овесарка
+ Emberiza pusilla -- Малка овесарка
+ Emberiza rustica -- Белогуша овесарка
+ Emberiza schoeniclus -- Тръстикова овесарка
o род Fringilla -- Чинки
+ Fringilla coelebs -- Обикновена чинка
+ Fringilla montifringilla -- Планинска чинка
o род Loxia -- Кръсточовки
+ Loxia curvirostra -- Обикновена кръсточовка
+ Loxia leucoptera -- Белокрила кръсточовка
o род Plectrophenax -- Снежни овесарки (преди отделяни в сем. Emberizidae)
+ Plectrophenax nivalis -- Снежна овесарка
o род Pyrrhula -- Червенушки
+ Pyrrhula pyrrhula -- Червенушка
o род Serinus -- Канарчета
+ Serinus serinus -- Диво канарче
o род Rhodopechys -- Пустинни чинки
+ Rhodopechys obsoleta -- Пустинна чинка (срещана и като Rhodospiza obsoleta)
* семейство Hirundinidae -- Лястовицови
o род Delichon -- Градски лястовици
+ Delichon urbica -- Градска лястовица
o род Hirundo -- Лястовици
+ Hirundo daurica -- Червенокръста лястовица
+ Hirundo rupestris -- Скална лястовица
+ Hirundo rustica -- Селска лястовица
o род Riparia -- Брегови лястовици
+ Riparia riparia -- Брегова лястовица
* семейство Laniidae -- Сврачкови
o род Lanius -- Сврачки
+ Lanius collurio -- Червеногърба сврачка
+ Lanius excubitor -- Сива сврачка
+ Lanius minor -- Черночела сврачка
+ Lanius nubicus -- Белочела сврачка
+ Lanius senator -- Червеноглава сврачка
* семейство Muscicapidae -- Мухоловкови
o род Cercotrichas -- Трънковчета
+ Cercotrichas galactotes -- Трънковче
o род Erithacus -- Червеногръдки (Червеношийки)
+ Erithacus rubecula -- Червеногръдка (Червеношийка)
o род Ficedula -- Жалобни мухоловки
+ Ficedula albicollis -- Беловрата мухоловка
+ Ficedula hypoleuca -- Жалобна мухоловка
+ Ficedula parva -- Червеногуша мухоловка
+ Ficedula semitorquata -- Полубеловрата мухоловка
o род Luscinia -- Славеи
+ Luscinia luscinia -- Северен славей
+ Luscinia megarhynchos -- Южен славей
+ Luscinia svecica -- Синьогушка
o род Monticola -- Скални дроздове
+ Monticola saxatilis -- Пъстър скален дрозд
+ Monticola solitarius -- Син скален дрозд
o род Muscicapa -- Мухоловки
+ Muscicapa striata -- Сива мухоловка
o род Oenanthe -- Каменарчета
+ Oenanthe finschii -- Скално каменарче
+ Oenanthe hispanica -- Испанско каменарче
+ Oenanthe isabellina -- Ориенталско каменарче
+ Oenanthe leucura -- Черно каменарче
+ Oenanthe oenanthe -- Сиво каменарче
+ Oenanthe pleschanka -- Черногърбо каменарче
o род Phoenicurus -- Червеноопашки
+ Phoenicurus ochruros -- Домашна червеноноопашка
+ Phoenicurus phoenicurus -- Градинска червеноопашка
o род Saxicola -- Ливадарчета
+ Saxicola rubetra -- Ръждивогушо ливадарче
+ Saxicola torquata -- Черногушо ливадарче
o род Turdus -- Дроздове
+ Turdus iliacus -- Беловежд дрозд
+ Turdus merula -- Кос
+ Turdus philomelos -- Поен дрозд
+ Turdus pilaris -- Хвойнов дрозд
+ Turdus ruficollis -- Черногуш дрозд
+ Turdus torquatus -- Белогуш дрозд
+ Turdus viscivorus -- Имелов дрозд
o род Zoothera -- Златисти дроздове
+ Zoothera dauma -- Златист дрозд
* семейство Paridae -- Синигерови
o род Parus -- Синигерови
+ Parus ater -- Черен синигер
+ Parus caeruleus -- Син синигер
+ Parus cristatus -- Качулат синигер
+ Parus lugubris -- Жалобен синигер
+ Parus major -- Голям синигер
+ Parus montanus -- Матовоглав синигер
+ Parus palustris -- Лъскавоглав синигер
o род Remiz -- Торбогнезди синигери (Торбогнездни синигери) (отделяни преди в сем. Remizidae)
+ Remiz pendulinus -- Торбогнезд синигер (Торбогнезден синигер)
* семейство Passeridae (Ploceidae) -- Врабчови (Тъкачови)
o род Anthus -- Бъбрици
+ Anthus campestris -- Полска бъбрица
+ Anthus cervinus -- Тундрова бъбрица
+ Anthus novaeseelandiae -- Дългоопашата бъбрица
+ Anthus pratensis -- Ливадна бъбрица
+ Anthus spinoletta -- Планинска бъбрица
+ Anthus trivialis -- Горска бъбрица
o род Montifringilla -- Снежни чинки
+ Montifringilla nivalis -- Снежна чинка
o род Motacilla -- Стърчиопашки
+ Motacilla alba -- Бяла стърчиопашка
+ Motacilla cinerea -- Планинска стърчиопашка
+ Motacilla citreola -- Жълтоглава стърчиопашка
+ Motacilla flava -- Жълта стърчиопашка
o род Passer -- Врабчета
+ Passer domesticus -- Домашно врабче
+ Passer hispaniolensis -- Испанско врабче
+ Passer montanus -- Полско врабче
o род Petronia -- Скални врабчета
+ Petronia petronia -- Скално врабче
o род Prunella -- Завирушки (Завирушкови)
+ Prunella collaris -- Пъстрогуша завирушка
+ Prunella modularis -- Сивогуша завирушка
* семейство Regulidae -- Кралчета
o род Regulus -- Кралчета
+ Regulus ignicapillus -- Червеноглаво кралче
+ Regulus regulus -- Жълтоглаво кралче
* семейство Sittidae -- Зидаркови
o род Sitta -- Зидарки
+ Sitta europaea -- Горска зидарка
+ Sitta neumayer -- Скална зидарка
o род Tichodroma -- Скалолазки
+ Tichodroma muraria -- Скалолазка
* семейство Sturnidae -- Скорецови (Скорцови)
o род Sturnus -- Скорци
+ Sturnus roseus -- Розов скорец
+ Sturnus vulgaris -- Обикновен скорец
* семейство Sylviidae -- Коприварчета
o род Acrocephalus -- Шаварчета
+ Acrocephalus agricola -- Индийско шаварче
+ Acrocephalus arundinaceus -- Тръстиково шаварче
+ Acrocephalus dumetorum -- Градинско шаварче
+ Acrocephalus melanopogon -- Мустакато шаварче
+ Acrocephalus paludicola -- Водно шаварче
+ Acrocephalus palustris -- Мочурно шаварче
+ Acrocephalus schoenobaenus -- Крайбрежно шаварче
+ Acrocephalus scirpaceus -- Блатно шаварче
o род Cettia -- Свилени шаварчета
+ Cettia cetti -- Свилено шаварче
o род Hippolais -- Присмехулници
+ Hippolais icterina -- Градински присмехулник
+ Hippolais olivetorum -- Голям маслинов присмехулник
+ Hippolais pallida -- Малък маслинов присмехулник
o род Locustella -- Цвъркачи
+ Locustella fluviatilis -- Речен цвъркач
+ Locustella luscinioides -- Тръстиков цвъркач
+ Locustella naevia -- Полски цвъркач
o род Panurus -- Мустакати синигери
+ Panurus biarmicus -- Мустакат синигер
o род Phylloscopus -- Певци
+ Phylloscopus bonelli -- Планински певец
+ Phylloscopus borealis -- Северен певец
+ Phylloscopus collybitus -- Елов певец
+ Phylloscopus sibilatrix -- Буков певец
+ Phylloscopus trochiloides -- Зеленикав певец
+ Phylloscopus trochilus -- Брезов певец
o род Sylvia -- Коприварчета
+ Sylvia atricapilla -- Голямо черноглаво коприварче
+ Sylvia borin -- Градинско коприварче
+ Sylvia cantillans -- Червеногушо коприварче
+ Sylvia communis -- Голямо белогушо коприварче
+ Sylvia curruca -- Малко белогушо коприварче
+ Sylvia hortensis -- Орфеево коприварче
+ Sylvia melanocephala -- Малко черноглаво коприварче
+ Sylvia nisoria -- Ястребогушо коприварче
+ Sylvia undata -- Пъстрогушо коприварче

разред Piciformes -- Кълвачоподобни [редактиране]

* семейство Picidae -- Кълвачови
o род Dryocopus -- Черени кълвачи
+ Dryocopus martius -- Черен кълвач
o род Jynx -- Въртошийки
+ Jynx torquilla -- Въртошийка
o род Picoides -- Обикновени (пъстри) кълвачи
+ Picoides leucotos -- Белогръб кълвач
+ Picoides major -- Голям пъстър кълвач
+ Picoides medius -- Среден пъстър кълвач
+ Picoides minor -- Малък пъстър кълвач
+ Picoides syriacus -- Сирийски пъстър кълвач
+ Picoides tridactylus -- Трипръст кълвач
o род Picus --
+ Picus canus -- Сив кълвач
+ Picus viridis -- Зелен кълвач

разред Strigiformes -- Совоподобни [редактиране]

* семейство Caprimulgidae -- Козодоеви
o род Caprimulgus -- Козодои
+ Caprimulgus europaeus -- Козодой
* семейство Strigidae -- Совови
o род Aegolius -- Пернатоноги кукумявки
+ Aegolius funereus -- Пернатонога кукумявка
o род Asio -- Сови
+ Asio flammeus -- Блатна сова
+ Asio otus -- Горска ушата сова
o род Athene -- Кукумявки (Домашни кукумявки)
+ Athene noctua -- Домашна кукумявка
o род Bubo -- Бухали
+ Bubo bubo -- Бухал
o род Glaucidium -- Малки кукумявки
+ Glaucidium passerinum -- Малка (Врабчова) кукумявка
o род Otus -- Чухали
+ Otus scops -- Чухал
o род Strix -- Улулици
+ Strix aluco -- Горска улулица
+ Strix uralensis -- Уралска улулица
* семейство Tytonidae -- Забулени сови
o род Tyto -- Забулени сови
+ Tyto alba -- Забулена сова

разред Upupiformes -- Папунякоподобни [редактиране]

* семейство Upupidae -- Папунякови
o род Upupa -- Папуняци
+ Upupa epops -- Папуняк

П.П. Май стана бая длъжко :) Имам ли право да пускам такива ферманчета :wink:
sasin
Пчела майка
 
Мнения: 1190
Регистриран на: Вто Окт 23, 2007 2:51 am

Мнениеот Iwo » Съб Ное 10, 2007 11:32 am

Никой не може да ти забрани.

Но по-добре е да пуснеш един линк откъде е взет списъка.
Iwo
В стадото
 
Мнения: 87
Регистриран на: Сря Май 19, 2004 10:14 pm

:)

Мнениеот sasin » Съб Ное 10, 2007 2:09 pm

Чак се изкорках да не би да съм пропуснала да го направя :) Ми не е готово за цъкане линкче, ама в заглавието пише, че е от Уикипедия :) лесно е за намиране :wink:
sasin
Пчела майка
 
Мнения: 1190
Регистриран на: Вто Окт 23, 2007 2:51 am

Мнениеот христо топа » Пет Ное 23, 2007 9:00 pm

уважение към положения труд
христо топа
В стадото
 
Мнения: 58
Регистриран на: Пон Ное 05, 2007 9:51 pm
Местоположение: kazanlik

Re: Птиците в България

Мнениеот sasin » Пон Мар 31, 2008 2:14 pm

Ето още един сайт http://vertebrata.hit.bg/aves.html

1. Буревестникоподобни - Procellariiformes
2. Бързолетоподобни - Apodiformes
3. Врабчоподобни - Passeriformes
4. Гмурецоподобни - Podicipediformes
5. Гмуркачоподобни - Gaviiformes
6. Гълъбоподобни - Columbiformes
7. Гъскоподобни - Anseriformes
8. Дъждосвирцоподобни - Charadriiformes
9. Жеравоподобни - Gruiformes
10. Козодоеподобни - Caprimulgiformes
11. Кокошоподобни - Galliformes
12. Кукувицоподобни - Cuculiformes
13. Кълвачоподобни - Piciformes
14. Пеликаноподобни - Pelecaniformes
15. Синявицоподобни - Coraciiformes
16. Совоподобни - Strigiformes
17. Соколоподобни - Falconiformes
18. Щъркелоподобни - Ciconiiformes

аз си позволих да ги подредя по азбучен ред - явно ми е мания :ad:
да допълня обаче, че на http://birdsinbulgaria.org освен снимките и (твърде кратките) описания, има и аудио файлчета :ab: може да чуете фтичките :ad:
офис без хартия е химера в болното въображение на консултантите по фирмено управление
sasin
Пчела майка
 
Мнения: 1190
Регистриран на: Вто Окт 23, 2007 2:51 am

Re: Птиците в България

Мнениеот blackdahlia » Вто Фев 09, 2010 7:47 pm

доста изчерпателна информация :) само искам да запълня един малък пропуск съществува и Corvus albus - бяла врана в род Corvus -- Врани Изображение
blackdahlia
Животинче с въпрос
 
Мнения: 1
Регистриран на: Вто Фев 09, 2010 4:15 pm


Назад към Птици